ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 155 Biz. 82 Hout, de, Houtmarkt, 52 73 23 23 Hove, de wed. Ten, Hove, L. C. ter, Houwert, F. J., Houwink, Roel, 67 66 Houdon, J. A., Houfslach, Houten, Barbara van, 7933, 258, 1950, 140, 141 1935, 166 S. van, W.l Houckgeest, Jan van, 1939, 197, 1941, 97, 1945, 88, 180, 182 1933, 59 mr. Anthonis, 1934, 119, 1939, 166 1946147, 65 Hout, W. N. van der, 1937, 174 Houte de Lange, W. G. ten, 1937, 175 Hove, Jan Jacob ten, Hove, dr. Johan ten, Hove, mevrouw ten, Hove, Mich, ten, Hove, Nicolaas ten, 1941, 42, Hove, wed. mr. Nicolaas Ten, 1945. 51, Hove, thesaurier generaal Ten, 1942, 1938, 150 1950, 117 Hove, Agneta Alida van, 1950, 13 Hove, A. J. C. W. van, 1950, Hove, Andreas van, 1950, 11, 13, 20, Hove, Anna van, 1950, 20 (nt. 1) Biz. Houtweg, 1932, 23, 32, 1946147, 43 e.v„ 1950. Houve, Lenert Gerritss van, 1939. 173, 181 Houve, familie van der, 1950, 72 Houve, Hans Bouwens van der 1945. 205, 209 Houve, mr. Jacob van der, 1937, Houve, Marcus van der, 1937, Houvenstraat, van der, 1940, 216 Houwelingen, T. van, 1950, 157 1948149, 179 1931, 209, 1939, 282, 1944, 215 Houzeau de Lehaye, senator, 1931, 115, 1933, 174 Hove, Catharina Petronella ten, 1945, 51, (nt. 1) Hove, mr. C. M. ten, 1941, 44, 1945, 52, 1950, 121 Hove, mr. Comelis ten, 1944, 24 (nt. 1) Hove, Hendrik ten, 1946147. 110—112 1944, 210 1941, 102 1944, 24 1948149, 106 43 Houten, mr. D. van, Houten, minister van, 1933, 173, 175 Houten, mr. S. van, 1932, 188 Houtere, Dirck Willemsz., 1934, 124 Houtlaan, 1942, 169 (nt.) Houtman, Herman Barent, 1941, 126 Houtman, K. N„ 1945, 218 Houtman, wed., 1941, 126 1932, 31, 1936, 167, 218, 219, 1944, 189, 1946147, 43 vlg. Houtrust, 1946147, 68, 260 Houtrust, hofstede, 1950, 130 Houtrust, tentoonstellings gebouw, 1938, 239 Houtstraat, 1936, 255, 1938, 43, 226, 1939, 187, 1940, 61, 1946147, 43 vlg. Houtthuyn, Adriaen, 1937, 69 Houtthuyn, Jan Jansz., 1945. 144—146 Houtthuyn, wed. Johan, 1941, 125 Houttuyn, Aelbrecht, 1946147, 231 Houttuyn, Johan, 1937, 69 Houttuyn, Pieter, 1934, 128, 1945, 59, 1946147, 231

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 162