156 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 23 19 18 22 23 63 1932, 171 van de, Huber, Mej. Diet, 1950, 20 (nt. 2) 1932, 179, 1945, 267 22 23 23 13 23 23 Hubertusweg, St., Hubrecht Jacobsz., 1945, 80—82, 141, 142, 154 Hoijer, Geertruijd, Hoynck van Papendrecht, mr, Anthony, 1950, 125 Hoynck van Papendrecht, J., 1931, 223, 1934, 180, 185 Hoynck van Papendrecht, J. C„ 1944, 211 Hoynck van Papendrecht, mr. Paulus Cornells, 1950, 125 Hoytema, A. van, 1944, 212 Hoytema, Antoinette A. van, 1936, 286 Hoytema Jr., F. van, 1939, 280 H.T.M., 1933, 254, 1934, 173, 1935, 167, 1938, 246, 1939, 294, 307, 308, 1945, 227, 231, 253, 289, 1946147, 252, 258, 263, 270, 1948149, 174, 209 H.T.M., gedenkteken voor om het leven gekomen personeel 1948149, 199 1946147, 238 Huber, mr. F. G. A., 1946147, 238 Huber, prof. Max, 1931, 131, 144, 217, 1933, 78, 207, 223, 228, 235, 237 Huberti alias Ketelere, Johan nes, Hubertus Gilde, St., 1943, 32 (nt. 1) 1933, 241 Blz. 1941, 88 1946/47, 246 Hove, Pauwels van den, 1934, 30, 54, Hove, wed. van Willem van den, 1948149, 125, (nt. 8) Hove, Johan van der, 1937, 67 Hove van Haaster, muziek meester, van, Hoven, Thérèse, Hove, Bartholomeus van, 1950, 13, 23 Hove, Bartholomeus Joannes van, 1950, 16, 17, 141 Hove, Bartholomeus Johannes Wilhelmus van, 1950, 18, 20, 22, Hove, Carolina Jacoba van, 1950. Hove, Cornelia van, 1950, 13, Hove, Hubertus van, 1948149, 166, 1950, 13, 16, 17, Hove, Joh. Adam van, 1950, Hove, Johanna Sophia van, 1950, 20, Hove, Johannes van, 1950, 20, Hove, Johannus Hubertus van, 1950, 18, 21, Hove, Ma. Da. van, 1950, 20, Hove, Sofia Joh.a Huberta van, 1950, 21, Hove, Sophie van, 1940, 143, 155, 156, 1950, Hove, Christina van den, 1945, 131 1940, 54 Hove, Jan van den, Hove, Joseph van den, 1934, 30, 1938, 112 Hove, Margaretha van den, 1945, 131 Hoven, J. van, Hovenkamp, J. M., Hoving, dr. Willem, 1939, 296, 1945, 273 Howard Hodges, Ch., 1933, 93 Höweler, H. A., 1937, 81, 1938, 233 1946147, 217

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 163