158 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN e.v. 16 Huis de Trappen, Huis ’t Veghevyer, Huis te Vere, Huis „Het Paradijs” Huis de Pauw, Biz. Huis in Keulen, 1945, 134, 135, 138 1945, 206 Huis de Pluym, Huis van Polanen, Huis te Polderburgh, Huis Prins Robbert, Huis de Prinsencaros, Huis genaamd Raad Indiën, Huis de Regenbooch, 1939, 138, 187 Huis de Roos, Huis de Sonneblom, Huis in de Spaerpot, 1945, 135, 151 Huis de Stad Gorcum, 1948H9, 124 Huis de Teerling, 1936, 240 Huis in Teylingen, 1945, 92, 190 1945, 207 1936, 201 1944, 129, 130 Huis de Vergulde pot, 1945, 205 - 7936, 191 1939, 311 Huis Het Keyserijck, Huis de Kinderkamer, 1945, 95, 137 Huis de Klok, 1936, 240 Huis van Kruisvaarders van St. Jan, R.K. jongensinsti tuut, Huis ter Lap, Huis Het Loer, Huis de Lupaert, Huis Westerbeek, Huis van Wimmenum, Huis de Witte Catte, Huis Het Witte Cruys, 1945, 208 Huis de Witte Molen, 1945, 160 (nt. 1) Huis het Witte Paard, 1939, 185 Huis in Zeelandt, 1945, 135, 144, 146 Huis de Zeven Sterre, 1936, 186 Huis de Zon, 1945, 120 Huisduinenstraat, 1932, 167 Huishoudschool Laan van Meerdervoort, 1945, 234, 1948149, 200, 1950, 144, 178 Blz. Huis de Ridder, 1945, 190 Huis de Roode Leeuw, 1939, 193 Huis de Roode Molen, 1945, 121—123, 127 1936, 193, 240 1945, 131 Huis de Pellicaen, 1936 162, 1938, 108, 1945, 205 Huis de Pinxterblom, 1939, 176, 187 1945, 206 1938, 125 1940, 33 1945, 203 1945, 203 van 1933, 128 Huis de Mol, Huis ter Nieuburch, 1933, 10, 13, 1939, 285 Huis de Nobel, 1945, 205 Huis Ockenburg, 1939, 311 Huis den Olifant, 1945, 120, 213 Huis de Oude Lombaert, 1938, 108 Huis de Papegaai, 1945, 119,215, 216 1936, 166 1944, 219, 1945, 206 1948149, 1945, 172 1945, 136 1945, 114, 208 Huis „Middelburch", 1939, 159 (nt.), 168 (nt.), 169, 188 (nt.) Huis mitte Glintinge, 1945, 114, 116, 117, 132, 208 1938, 107 Huis de Vleerboom, Huis Voorde, Huis het Vosken, 1945. 81, 135, 138—140, 145, 146, 148, 152 (nt. 1) Huis het Wapen van Nassau, 1945, 88 Huis het Wapen van Oranje, 1945, 88, 188, 194, 195, 199 Huis de Werve, 1935, 57, 59, 1940, 34, 1945, 52 (nt. 1) 1939, 217 1944, 134 1945, 209

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 165