ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 161 Biz. Biz. 62 89 1933, 113 51 13 Internationaal recht, International friendship league, Inquisitie, de, Inrichting voor Idenburg, dr. Ph. 1945, 228, 1946/47, 268 Idsinga-van Hogendorp, mevr, van, 1932, 158 Idzerda, Incour, Hendrik, 1941, 76 Indigostraat, 1948149, 19 Indische tentoonstelling, 1933, 258 Indische vorstendelegaties, 1938, 235, 1939, 301, 304 Industrie van 's-Gravenhage, 1950, 136 Industrieschool voor meisjes, 1937, 190 1933, 260 Ingen, G. J. W. van, Ingenhousz, beeldhouwer, 1932, 135, 155, 158 1933, 262 1937, 185 mr. dr. A. S. a S., 1934, 184 Ihrman, wed. Jan Lodewijk, 1945, Ilpendamstraat, 1933, 243 Iminck, Gerard, 1941, 128 Immer, mr. Jan d’, zie Demmer, 1939, 177, 189 1941, 1948149, 1950, 156 Interparlementaire unie, 1931, 114 Intres, L. H„ 1948149, 207 Iperen, Josua van, 1937, 96, 99, 126 (nt. 1), 1948149, 101 Irene paviljoen, 1946/47, 279 Irene, prinses, 1945, Irhoven van Dam, mr. Wil helmus Jan, 1950, 113 Instituut voor individueel onderwijs, 1939, 306 Instituut van ingenieurs, Koninklijk, 1938, 246, 1943, 222, 225, 226, 230, 233, 1948149, 190 Instituut, Internationaal inter mediair, 1931, 169 Instituut voor internationaal privaatrecht, 1931, 168 Instituut voor internationaal recht, 1931, 158, 163, 1933, 187 Instituut voor lichamelijke opvoeding, 1938, 248 Instituut voor den midden stand, Economisch, 1938, 253 Instituut, Nederlandsch clea ring, 1935, 168 Instituut, Ned. Zuid Ameri- kaansch, 1934, 167 Instituut van het Nut, Teeken, 1933, Instituut Pont, 1936, 302 Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw, Ned., 1945, 264 Instituut van wetenschappen, letteren en schoone kunsten, Kon., Interkerkelijk bureau, 1946147, 249, 255 1950, 168 Ingenieurs, Fransche, Ingenool Jr, A., Ingezetenen ’s-Gravenhage, half millioen, 1944, 202 Ingwersen, A., 1948149, 166, 167 Innemée, K„ 1948/49, 193 Innemée Zonen, W. J., 1938, 233 1931, 190 ooglijders, 1932, 182, 1936, 287 Inroy, James Mc., 1941, 47, Insinger, luitenant-generaal, 1932, 184, 1933, 260, 1945, 217 Instituut voor arbeiders ontwikkeling, 1933, 263, 1935, 167

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 168