B. A., 1945, 289 1945, 289 1940, 179 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 167 55 Jeude, Marinus de, 78 Jitta, dr. Josephus, Joachim, musicus, Janssen, Kors, Janssen, Miek, Janssen, S.J., H., Janssens, G. J. Jasper Gerits, Jasper Gerritsz, Jasper Maertsz., Jasper de metselaer, Jasper, minister, Jasper Philipsz., Jasper Willemsz.. 9 39 88 21 1950, 138, 142 jeltes, Th., 1933, 256, 1935, 166 1945, 260 mevr. 1950, 181 1934, 98 1945, 190 BJz. 1936, 153 1950, 151 Biz. Jaucour marquis de Villarnou, Philippe, 1945, 32, 33 Javabrug, 1942, 169 (nt.) Javastraat, 1931, 61, 1932, 8, 1933, 176, 1936, 39, 1939, 251, 252, 1942, 168 (nt.l), 1943, 36 vlg., 1944, 35, 66, 73, 95, 1946147, 69, 70, 72, 91 92, vlg., 1948149, 47 (nt.l) Jehuda senior, Mordechay van, 1939, Jellinghaus, mr. E., 1945, 286 Jeltes, H. F. W„ Jeneson, Freek, JenezonDen Hertog, C. C. M., Jenninck Jansz., Jeroen de Boode, Jeronimus Anthonisz., Jeronimus, ds. J. 1937, 193, 1938, 242 1934, 49, Jeude, Marinus de, 1942, 20, Jeugdherberg, Nood, 1946147, 274 Jeugdherberg Ockenburgh, 1948149, 181, 1950, 167 Jeugdherberg de Zeemeeuw, 1ste Haagsche, 1931, 233, 1932, 201 Jeugdbureau voor inlichtingen bij opvoeding, 1938, 249 Jeugddienst door Ned. Herv. predikanten, 1939, 291 Jeugdzaak gemeentelijke, 1932, 194 Jeune, C. W. Le, 1943. 123 Jeune, mr. Jacob Carel Willem le, 1950, 117 Jeune, Jacques le, 1943, 123, 124 1945, 246 1940, 191, 192 Janssens, mej. Janssoniusstraat, Jansz., Clemens, Jansz, Nicolaes, Jansz, Swart, Janszen, Pieter, Janus Secundus, Japansch bezoek, Japikse, dr. N„ 1931, 209, 1932, 56, 194, 1934, 161, 171, 1938, 248, 1940, 87, 1944, 208, 1945, 274, 286, 1946147, 9, 237, 238, 1948149, 166 Jaquinot, procureur-generaal, 1946147, 197 Jaramillo Arango, Jaime, 1945, 239 Jason, fregat, 1932, 80 Jasper Adriaensz., 1934, 60, 62, 70, 76, 1936, 152 1945, 207 1934, 40 1934, 48 1931, 233 1934. 38 1934, 48, 125 Jansgilde St., Jansma, mr. K., Janssen, ds. H., 1939, 309, 1945, 291, 1948149, 185 Janssen, H. H., 1938, 241 Janssen, herberg van Huig, 1933, 1934, 1931, 212 1948149, 174 1935, 149 1935, 17 1935, 19 1934, 121 1935. 8 (nt. 4) 1938, 1 vlg. 1939, 299

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 174