ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 168 97 61 Jochems, M., 9 44 Jong, mr. M. C. de, Jong, M. S. de, Jong, ds. N. de, Jong, Th. de, 25 61 90 Biz. Joachim Albrecht van Pruisen, prins, 1933, 269 Joachim Robrechtsz., 1934, 42, 43, 47, 51, 52, 1940, 54, 56 (nt.l), 57, 1946/47, Joannes Vollenhovestraat, 1934, 158 Job Gilde, St., 1936, 61, 151, 152 Job Jansz., 1934, 48, 77, 79, 102, 1939. 179, 1945. 78, 79, 82, 120, 121, 123, 127 Job Mathijsz., 1934, 84 Jochems, Joachim, 1933. 92, 1950. 114 1931, 203, 1933, 245, 258, 1934, 163, 1938. 238, 1945, 222, 247, 1946147. 1948149, 8, 187 1941, 1943, 220 1942, 71 1945, 227 7933, 110, 114 Jolijt, wed. Sanders Anneken, 1945, 67, 80, 136—141, 147, 156 Joncheere, mr. C. J. J. de, 1945, 286 1940, 181 Jonckbloet, W. J. A., Joncker, Willem Pauwelsz. 1934, 99 1938, 115 1933, 62 alias, Jonckheyn, Alida, Joncourt, Louis G. de, Jong, Alex de, 1934, 173, 1948149, 203 Jong, Cornells de, 1939, 260 Jong, H. A. E. de, 1950, 136 Jong, ds. J. de, 1932, 181, 1935, 177, 1945, 221, 1948149, 178 1932, 53 1931, 184 1932, 172 Biz. Johan Willem Friso, 1942, 58, 59 Johanna Jansdr., 1939, 172, 180 Johannes Bilderstraat, 1948/49, 162 Johannes Dammaszoon ge naamd Coman Jan, 1936, Johannes Danielis, 1938. 21, 23, Johannes Reyneruszoon, 1936, Johnson, Thomas, Johnston, prof., Jokler, Johan Philip, Jolmers, dr. C. S., Joly, conservator, Jochems, W. J., Jodelgroep, Zwitserse, 1948/49, 209 Joden, gedenksteen voor, 1948149, 197 Joden in 's-Gravenhage, Hoogduitsche, Joden, Portugeesche, Joekes, A. M., Joëls, gemeente raadslid, 1946147, 8 1939, 144, 148 1933, 126 Joest Willemsz., Joha, T., Johan Cachiopijn Pietsz., 1934, Johan Ernst graaf van Nassau, Jong, K. de, 1939, 296 Jong, K. H. E. de, 1944, 214, 1945, 268, 1948149, 173 1945, 273 1939. 286 1946/47, 269 1948149, 214 Jong van Beek en Donk, de, 1933, 220 Jong van Beek en Donk, mevr. Cécile Frenkel de, 1945, 289 Jong en Co., firma de, 1932, 149 1945, 80, 81, 142—144, 152 (nt. 1) Johan Gheritssoin, 1943, 12 Johan Heymansz., 1950, 138 Johan Maurits van Nassau, 1932, 177, 1945, 143, 1948149, 165

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 175