ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 173 Biz. Kasteleyn, Cornells, 82 40 1 31 8 68 9 58 8 6 63 Kats, Lievijn van, Kats, Maurits van, Katwijk, Kastendijk, R. J„ Kasuarystraat, Kaswetering, wijf, Katrijn Jansdr., 89 89 89 80 83 85 Biz. 51 Katrijn Cornelisdr., Katrijn Dirxdochter, Katrijn Jacob van Genoechtens 1936, 111 1934, 111, 1937, 1936, 121 1934, 98 1934, 115 Karskens, F„ Kasander, J., Kassidolatz, D., Kastanjes, Kasteel, dr. P., Kasteel Vredenburch, Kasteele, A. A. van de, 1933. 101, 122 Karel V, keizer, 1935, 13—15, 18, 26, 1936, 41,42 (nt. 1), 140, 1938. 10, 11, 14, 19, 21—25, 1939, 253 (nt. 1), 1942, Karel VI, keizer, 1933, Karel II, koning, 1944, 123 (nt. 1), 1945, Karel IX, koning, Karel de Groote, Karel, raam keizer, Karel de Stoute, Kasteele, fiscaal van de, 1937, Kasteele, Johan Theodore van de, 1950, 108 Kasteele, mr. P. L. van de, 1933, 77, 1937, 97, 99, 108, Kasteele, dr. R. P. van de, 1933, 101, 116, 122, 1937, 94, 163, 165, 1943, 211, 215 Kasteele, Wilhelmina van de, 1950, 108 1932, 193 Kasteleijn- Beyerinck, H. E„ 1944. 214 1932, 208 1939, 1934, 10, 1943, 38, 52, 1946/47, 161 Kat.OttoB.de, 1935, 152 Katan, Edw„ 1950, 143 Katan „De Residentie”, fa. J., 1948149, 214 1932, 1934. 1934. 1938, 1936, 1945, 242 1936, 142, 1942, Karel van Zweden, prins, 1939, 2&7 Karlieden of voerlieden, 1936, 196 Karling, Sten, 1933, 22 (nt. 1), 23 (nt. 1) Karnebeek, jhr. A. P. C. van, 1933, 178, 179, 188 Karnebeek, drukker van, 1937, 156 Karnebeek, geslacht van, 1935, Karnebeek, jhr. mr. dr. H. A. van, 1931, 134, 157, 159, 173, 215, 1933, 225, 234, 1937, 54, 1944, 214, 1945, 270, 1946/47, Karnebeek, J. van, 1933, Karon, Nicolaas Thomasz., 1946147, 108, 110 Karosse van staat, 1933, 82 Karres, ds. D. J., 1936, 293, 1945, 274 1932, 181 1946/47, 248 1939, 286 1945, 239 1939, 282 1932, 36 Katrijn Jorisdochter, Katrijn Pauwelsdr., Katrijn Symonsdr., Katrijn Willemsdr., 1934, 100, 1939, 148 1940, 33 1937, 67 1942, 167 Kate, Herman ten, Katerina Gerritsdr., Katerina Jorisdr., Katrina Jacob Roelendr., 1934, Katrina Willemsdr., 1934, Katrijn Barthelmeusdr., 1934, 1934, 127 1945, 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 180