ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 174 Biz. Kellner, organist, Kent hertog van, Kentie, Y. M. D„ brechtss van, i 1944, 66, 68, 95, Kellogpact, Kempe, J. E., Kempenaer, mr. Gerard, 1932, 200, 1935, 176 1948149, 98 Biz. Katwijksche kanaal, het, 1944, 181 Kau, W. J. C„ 1946147, 247 Kauderer, J. C. W., 1950, 180 Kauderer, J. F„ 1944, 147 (nt. 1) Kauffmann, Angelica, 1948149, 139 Kaya, prins en prinses, 1935, 170 Kayser, vice-admiraal C. C., 1945, 223 Kellogg, Frank B., 1931, 145, 149, 1932, 188, 1933, 235, 236 1931, 229 1932, 70, 79—83 Jacob de, 1941, 112 Kemper, commissaris generaal, 1948149, 73 1935, 175 1950, 170 1931, 220 1932, 16 Kazerne, Alexander-, 1935, 82, 127 Kazerne, Frederiks-, 1935, 65 vlg. Kemper, L. J. A„ Kemper, pastoor, Kemper, ir. P. H„ Kenenburg, huis van, Kenenburg, Otto van Egmont heer van, 1934, 38 Kennedy, Thomas, 1946147, 228 Kennedy, wed. Thomas, 1945, 51 Kennemeroord, landgoed, 1944, 130 (nt. 1) Kenniphoven, Maerten Lam- 1939, 173, 1946147, 156—158 1937, 186 1935, 155 Keppel, Arnold Joost van, 1941, 119 Keppel, Joost van, 1944, 26 Kerby, Jan, 1941, 182 Kerckhove, mr. Willem van den, 1946147, 225 (nt. 6) Kerckhoven, Geertruyt van, 1945, 37 Kerdijk, F., 1936, 283, 1937, 171, 1943, 23, 24, 28, 1946147, 48 Kerk van het Allerheiligste Sacrament, 1946147, 258 Kerk Beeklaan, 1931, 198 Kerk, Bethlehem, 1934, 82, 1935, 167 sche, Keiser, Gustav, Keiser Zoon, firma, Keiserling, familie, Keith officer, mr. Frank, 1946147, 272 Keizer, C., 1948/49, 205 Keizerin-weduwe van Rusland Maria Feodorowna, 1931, 224 Keizerstraat, 1939, 271, 1943, 94, 1950, 99, Kelder, Toon, 1932, 174, 1945, 223 Kelderman, Anthonis, 1937, 27, 28, 56, 1942, 7 Kelk, C. J„ 1948/49, 169, 1950, 139 Kellen Dzn., D. van der, 1933, 99 Keiler, behanger, 1935, 110 Keiler, mr. Kazerne, Oranje-, 1935, 79, 83, 1940, 188 Kazerne, Willems-, 1935, 79 Kazernestraat, 1932, 9, 1935, 9, 10, 11, 1939, 219, 221, 1943, 89, 105 Kazue Kuwasjima, Japansche gezant, 1938, 243, 1939, 312 Kegelbond, 's-Gravenhaag- 1939, 288 1935, 174 1933, 263 1943, 150

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 181