176 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 2 40 42 34 1935. 67 18 89 13 95 1950, 176 Kessler, ir. G. A., Kessler, mr. dr. H. J., Ketel, de, 1950, 76 Ketel, Heyman van de, 1939, 172 Ketel, wed. Heyman van de, 1934, 116, 1950, 38, 40, 86, 87, Ketel, huis van de, 1932, 1950, 44—46, Ketel, W. C. van, Ketel heer van Cabau, Johan van de, 1939, 172, 180 Kerstans van Kerkhof, 1934, 33, 61—63, 69, 75. 76, 78, 1936, 192, 201, 240, 1938, 108, 109, 1939, 193 1945, 242 1948149, 18 1950, 148 1946147, 144 Kerkdiensten, Remonstrant- sche, 1945, 254 Kerkeloodse, de 1932, 15 Kerken, collecteeren in, 1936, 289 Kerken, Geref., 1945, 248 Kerkeraad Scheveningen, 1936, 299 Kerkgebouw van de Christen gemeenschap, 1937, 182 Kerkgebouw vereniging Vrijz. Herv., 1937, 189 Kerkgebouw, Vrij katholieke, 1933, 273 Kerkhof, St. Barbara, Kerkhoflaan, Kerkje park Marlot, Kerklaan, Kerkmeesters, 1936, 54—56, 70, 72, 1941, Kerkmis, St. Jacobs, 1936, 129 Kerkpad, 1946/47, 144 Kerkplein, 1932, 6, 15, 17, 19, 1934, 33, 1938, Kerkstraat, 1936, 123, 172, 1938, 44 (nt. 1), 77, 90, 1939, 122, 141, 149, 161, 163, 1943, 64 (nt. 1), 106 Kerkweg, 1946147, 143, 144 Kerkwerve, Willem de Nobelaer heer van, Kerkwijk, A. O. van, 1931, 208, 1932, 140, 149, 165, 1935, 178, 1937, 11 .(nt. 1), 1945, 277 Kerling, Anna, 1933, 257, 1945, 270 BIz. Kerling, E. W. F., 1932, 96, 100 Kerling, J. B. J„ 1945, 226, 256, 288, 1948149, 171 Kermis, Haagsche, 1931, 207, 1936, 129, 1944, 217 Kermis, Hof, 1936, 130 Kermis der muzen, 1950, 149 Kermis, St. Bavo, 1936, 129, 130 Kernkamp, H. E., 1944, 203 Kernkamp, H. F., 1935, 153 Kernkamp, J. H„ 1939, 283, 1944, 201, 203, 1946/47, 239, 1948/49, 169, 1950, 138, 145 1932, 168, 1933, 244 1934, 159 Kersenlaan, Kersenstraat, Kerseboom, Willem, 1943. 124, 1948/49, 116 Raephorst, 1950, 63, 65, Kersten van Amsterdam, 1943, Kervel, Martinus van, 1948149, 131, 132 Kes, Willem, 1940, 192, 210—212 Kesper, mr. L. A., 1932, 207 Kessler, dr., 1931, Kessler, D. A. J., 1932, 142, 156, 1933, 109, 1945, 235 1946/47. 256 1945, 281 1950,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 183