SYSTEMATISCH REGISTER 11 Omstreken Diversen Nieuwe straatnamen: 1931, 193197; 1932, 167168; 1933, 241—244; 1934, 156—159; 1935, 149; 1936, 282; Een oude burg te Loosduinen? door Jhr. Dr. W. A. Bee- laerts van Blokland. 1934, 79. De Oudenburg onder Monster door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. 1934, 36. Honderd jaren uit de Kronieken van den Binckhorst door J. Renaud. 1935, 1236. Ruzie in de Veenpolder door Mr. S. Fockema Andreae. 1948/49, 35—46. Het Huis Vlienburg te Voorburg door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. 1934, 146151. De Hofstede Gruysbeeck te Rijswijk door J. M. Sterck Proot. 1941, 179—183. Simon de la Vallée, architect van Frederik Hendrik door F. A. J. Vermeulen. 1933, 923. Adriaen de Vries „Hagiensis Batavus” door Dr. H. E. van Gelder. 1937, 1522. Cornelis van IJsseldijk. Paardenpostmeester van 's-Gra- venhage door Mr. W. J. M. Benschop. 1948/49, 73—81. Mr. H. Zillesen, 26 Juli 1854—21 November 1939 door Dr. W. Moll. 1940, 26—28. D. S. van Zuiden 18811941 door Dr. H. E. van Gelder. 1944, 1—4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 18