190 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 35 15 Leeuwen, S. van, Leidsche Universiteit, Leeuwarden, Leeuwe, Jac. de, Leeuwe, Jan die, Leeuwen, A. van, Legermuseum, Legrand d'Aussy, Lehren, Mozes, van, Leidekkers, Leiden, 19 17 19 19 Leiden, ontzet van, Leiden, ramp te, Leiden, station, Leiderdorp, Leidschestraatweg, 1941, 152, 1944, 76,1946147, 53, 167, 168 1933, 217 Leeuwen, Pieter van, Leeuwen, wed. van, Leeuwen, dr. W. F. van, 1931,218,1932, 185 Leeuwen, Willem van, 1938, 158, 162 Leeuwen, W. L. M. E. van, 1946147, 243 1946147, 39 Leeuw, Simon de, Leeuw, Aart van der, 1932. 175, 1933, 253, 1934, 166, 1942, Leeuw, prof. dr. G. van der, 1946147, 245 1933, 126 1933, 261 1936, 162—164 1937, 67 Leeuwen, Adriana Hester van, 1941, 135 Leeuwen, Anna Cornelia van, 1933, 39 Leeuwen, ds. C. van, 1946147, 270 Leeuwen, Catlijn van, 1948149, 51, 61 Leeuwen, Hendrik van, 1941, 104 Leeuwen, Henrick Hermans- sen van, 1946147, 86 Leeuwen, wed. Huybert van, 1941, 183 Leeuwen, Jan van, 1948149, 57, 61 (nt. 16), 65 1939, 260 Leeuwen, Simon van, 1942, 179, 1948149, 41, 44, 45 Leeuwen van Gouda, Catha rina van, Leeuwendaal, Th. C., Leeuwenhorst, Lefebure, Abraham, Lefrancois, Marie, Lefrangois, Pierre, 1933, 15, 17, Legatie, Engelsche, 1932, Legatiegebouw, Zuid-Afri- kaansch, 1937, 185 Leger des Heils, 1932, 206, 1933, 272, 276, 1936, 294, 1939, 294, 311, 1945, 231, 242, 257, 1946/47, 277, 1948/49, 190 1932, 36 1933, 110 1936, 265, 268 Leicester, Robert graaf van, 1945, 112 Leicester, schilderij intocht 1934, 132 (nt. 2) 1936, 14, 154 1932, 1, 7, 20, 1934, 131 (nt. 2), 1935, 33, 1936, 172, 174, 1941, 97 e.v., 1943, 4, 14, 20, 1945, 183 Leiden, logement van, 1941, 64, 93, 94, 96, 103 1933, 57 1946/47, 1948/49, 22 1942, 165 1945, 21 1945, 258 1934, 6 1939, 195 Lefrancois, David, 1933, 17, 1933, 15, Leeuwen, Joost van, Leeuwen, ds. L. J. van, 1931, 230, 1932, 198, 1937, 178 Leeuwen, P. A. van, 1948149, 167 1941, 136 1939, 73 Biz. Leeuw, Albertus de, 1950, 124 Leeuw, kapitein de, 1935, 83, 131 Leeuw, Maria Catharina de, 1948149, 120 1950, 124

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 197