ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 197 Biz. Biz. 3 43 Lotijn, Johan, 9 9 Lormé, Glaude, 1948149, 130 8 Louise van Pruisen, Lorm, A. J. de, Lorm, C. de, Loudon, jhr. dr. J., Loufs, Michiel, Louis, Anthony, 7950, 42, 7933, 93, Loquet, Constantijn, Loquet, de heer, Loquet, wed. Loquet van Lormier, Francois, Lormier, wed. van Loquet van Louise, prinses, 1945, 9, Louise Henriette, prinses, 7932, 48 (nt. 2), 7942, 13, 7945, 7940, 146 Louise van Zweden, kroon prinses, 1948149. 211 Louise-stichting, 7937, 214, 7943, 225, 238 Loriaux2 oud-notaris H„ 1945, 270 1948149, 170 7945, 268, 1946147, 1948149, 136 Lormier, Catharina Elisabeth, 1948149, 120, 133 Lormier, Catharina Wilhel mina, Lormier, Claude, 1948149, 120, 129, 130, 135-137 Lormier, Claudius Anthonius, 1948149, 130, 136 (nt. 27) 1948149, 136 Frangois, 1948149, 131 Lopez Suasso, Manuel, 7938, 116, 136, 148, 149, 1942, 73, 75, 77, 1946147, 222, 226, 229 Lopikplein, 1933, 243 Lopikstraat, 7933, 243 Loquermans, Wilhelmina, 7939, 191 Loquet, Adrianus Stephanus, 7947, 136 7947, 136 7947, 127 7947, 136 der Burg, de heer, 7947, 135, 136 der Burg, Pieter, 7947, 136, 183 Lord, Jeacques de, 1936, 252 Lord Mayor van Hull, 1938, 247 Lorentz, prof., Lormier, Margareta, 1948149, 120, 129, 130 Lormier, W., 7933, 67, 7942, 25, 26, 1948149, 118 vlg. Lormier, Woutrina Brigitta, 1948149, 120, 129 Lorrain, Claude, 1942, Lorresteeg, 7939, 153, 164, 7938, 77, 80, 98, 102, 7947, 168 Lorrestraat, 1932, 18, 1934, 67, 7936, 201, 240, 7938, 78, 99, 7939, 184 Lorijck, Christophorus, 1931, 15 Los, dr. S. O„ 7936, 290 Lotharingen, Franciscus Stephanus hertog van, 1933, 58 Lotharingen, René II van, 1937, 1944, 30 (nt. 5) Loudon, jhr., 7932, 145, 1940, 215 Loudon, jhr. H., 1936, 298, 7945, 255, 264, 1946147, 1937, 181 7934, 93 7937, 190 Louis Couperusplein, 1948149, 162 Louise, koningin van Zweden, 7944, 202, 213 16 7937, 231, 7945, 226 Loulié, de Franschman, 1938, 208 Louris Cornelisz., 1950, 42, 88 Louvre, het, 1933, 93, 94 Louwars Janszoen, 1939, 147, 153 Lormier, Hendrik, 1948149, 136 (nt. 27) Lormier, mr. Johan Wilhelm, 1948149, 130

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 204