ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 201 Biz. 94 53 13 16 Mac Millan, miss, Macdonald, minister, Machado, Anthoni Alvarez, 1939. 111 Biz. 1950, 53 (nt. 35) 1933, 268 71 1945, 62 van 1935. 177 voor Natuur- Maatschappij Zeebad Scheveningen, 1940, Maatschappij, Z.-Holl. Electr. Spoorweg, 1933, 260 Mac Leod, N„ 1935, 158, 1933, 270 1933. 219 1931. 169 Maatschappij, Haagsche Pension, Maatschappij „Laan Meerdervoort”, Maatschappij kunde, 1943, 222 Maatschappij, N.V. Neder- landsche Aannemers, 1945, 221 Maatschappij, Nederlandsche Handel, 1945, 21 Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1933, 81, 87, 128, 129, 1940, 146, 1943, 214 Maatschappij van Nijverheid en Handel, 1931, 216, 1932, 93, Maatschappij „Oude Haag sche van 1836”, levens verzekering, 1937, 189 Maatschappij De Toekomst, 1940. 137, 208, 210 Maatschappij, Tramweg-, 1935. 155 Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen „Lotisico”, N.V. de 1ste Ned., 1939. 307 Maatschappij, N.V. West- landsche Drinkwater, 1934, Maatschappij voor Weten schappen, Hollandsche. 1943, 204 Maasmond, Maassen, J. W„ Maassluis, 1943, Maatschappelijk Hulpbetoon, 1935, 178, 1943,206 (nt. 1), 1946147, 247, 275 Maatschappij, Algem. Friesche Levensverzekering, 1937, 23, 54, 1938, 238 Maatschappij, Bataafsche Petroleum, 1939, 296, 1944, 201, 1945. 23, 253 Maatschappij Batenburg en Folmer, 1937, 190 Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, Ned., 1934. 176 Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie, 1946147, 248, 278 Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, 1940, 136, 145—147, 160, 170, 215, 1943, 220, 223 Maatschappij, Eerste Neder landsche Verzekering, 1933, 265 Maatschappij, N.I. Escompto, 1945. Maatschappij, Evangelische, 1931, 225 Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Kon. Ned., 1939, 296 Maatschappij Felix Meritis, 1943, 204 Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen, Holl., 1937, 84, 167 Maatschappij voor Gasdistri butie, Haagsche, 1932, 209

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 208