1 202 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 44, 68 87 31 37 98 1939, 194 der, 1939, 194 15 6 61 57 18 58 89 91 33 90 Maeckroock, Jannitgen Lenaertsdr., Maeckroock, Lenaert, 1939, 133, 179 Maeckroock, Lenaert Jansz., 1939, 194 1934, 68 1945, 225 1950, 161 Maes, juffrouw, Maes, Paulus, Maes, Evert van Maes de Lockere, Hendrick, 1941, 138, 139, 1945, 163—165 Maes de Lockere, Melchior, 1941, 139 Maes, colonel, 1937, Maes, Dirck, 1939, 196, 1945, Maes, Gerrit, 1940, 67, 1945, 205, 1946147, Maes, Johan, 1933, 57, 1937, 67, 1941, 131 1945, 1933, 1936, Maes, burgemeester, Maes, Catrina, 1941, 130, 1945, 133 66 60 Maerlantlaan, van, Maerten Cornelisz., Maerten Heynricksz., 1934, 48, Maerten Heyndrickss. de Jonge, 1939, 179, 193, 194 Maerten Jacobsz., 1934, 123 Maerten Jansz., 1934, 44, 66, 1940, 47, 52, 53, 1934, 1934, 1934, 1934, 1945, 206 1934, 49 Maelen, Dirck van, Maepolder, plan, Maerlant, Jacob van, Maerlantkade, van, 1931, 195, 1933, 1933, 242 1934, 66 Maerten Maertensz., Maerten Martijnsz., Maerten Matthysz., Maerten Pietersz., Maerten Vredericxz., Maerten Willemsz., Maertin Boudinsz., 1936, 195, 196 Maertijn Jacobsz., 1942, 92, 94, 101, 102, 1944, 1937, 79 Biz. Machado, H., 1939, 43 Machado, Moses, 1939, 86, 110 Machiel Hugensoen, 1943, 12, 13 Machteld van Brabant, 1934, 8, 1942, 47 (nt. 1) Machteld gravin-weduwe van Holland, 1934, 4, 1943, 33, Machteld Jacobsdochter, 1939, 123, 161, 170 Machteld Jansdr., 1939, 149, 165 Machtelt Barendsdr., 1939, 194 Machtelt Gerrits, 1946147, 78 Machtelt Pieter Jansz’s we duwe, 1939, 142, 145, 149, 150 45 Madchenheim, Made, Barth van de, Madelieflaan, Madeliefplein, Madestein, buitenplaats, 1946147, 56, 58, 60, 1948149, Madeweg, 1934, Maeckroock, Ariaentje Lenaertsdr., Maeckroock, Cornelis Lenaertsz., 1939, 194 Maeckroock, Jan Leenertss., 1939, 194 Mackay, mr. Ae. baron, 1945, Mackenburg, Gregorius van, 1934, Mackenzie King, de Canadese premier, 1948149, 193 Maclaine, Archibald, 1945, 33 Maclaine Pont, M. W., 1931, 211, 215 1932, 182 1950, 77 1931, 194 1931, 194

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 209