ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 205 Biz. 1934. 36 78 57 18 Maritgen Reyersdr., 46 79 60 60 Marinedag, Marineof f icierenverblij f „Bella Vista”, Mariniers, korps, 12 12 baron. Markt, 1935, 1948/49, 1934. 1934, 1934, 29 49 75 Biz. 70 29 87 58 91 1939, 198 Mariëndaal, hoeve, Marigen Willemsdr., Marin, monsieur, Marine, Nederlandsche, 1932, 70, 71, 74, 1935, 172 1950, 1950, 1931, 231 Maritgen Adriaensdochter, 1934, Maritgen weduwe Aernt Pietersz., 1934, Maritgen Claesdr., 1934, 83, Maritge Cornelisdr., Maritgen weduwe Cornelis Fredricksz., Maritgen Dircksdr., Maritgen Ewoutsdr. alias Marie Pellen, 1934, Maritgen Florisdr. van Zeghers Capelie, 1934, 1934, 66 1934. Ill Maris, Jacob, Maris, Matthijs, 1944, 204, 1945, 225 Maris, M. H. W. E„ 1944, 216 Maris, schildersgeslacht, 1944, 216 Maris, Simon, Maris, Willem, Maris Jbzn., Willem, Marianne, prinses, 1944, 202, 1948'49, 133 Marie, prinses, 1932, 146 Marie de weefster, 1934, 48 Marieken Alaerts, 1942, 45, 48, 49, 1945, 168 1950, 95 1939, 148 1931, 189 Maritgen Nicasiusdr., Maritgen Pietersdr. 1934, 89, 101, 111, 112, 1939, 174 1934, 56 Maritgen Vrederickdr., 1934, 103 Maritgen Willemsdr., 1934, 63, 1944. 66 (nt.) Maritgen Ymantsdr., 1934, 71, 1939, 169, 176 Maritz, L. E., 1940, 139 Marius, Adrianus, 1938, 10, 13 (nt. 1) Marius, Hadrianus, 1938, 11 (nt. 2), 12, 23 (nt. 1), Marius, hoogleeraar, Marivaux, majoor, Marketensters, 1936, 307 Marks von Wurtemberg, 1933, 223 1936, 51, 130, 169, 170, 172, 201, 236, 1938, 107, 108, 1939, 182 Markt Binnenhof, 1935, 150 Markt, Groote, 1934, Markt Herman Costerstraat, 1945, 224, 1946147, 280 Maritgen Gerritsdr., Maritgen't gistwijf, Maritgen ’t gortwijf, Maritgen Huygendr., 1939, 166, 185 Maritgen van Jacob de snijder, Maritgen Jacobsdr., 1934, 42, 44, 1939, 194 Maritgen Jacobsdr. Ysacx wed., 1940, 56, Maritgen Jansdr., 1934, 87, 92, 100, 115 Maritgen Lambrechtsdr., 1934, 36 1934, 101 1950, 178 1931, 235 Marinus, Mariana Christina, 1950, Maris, A. G„ 1937, 179 Maris, gebroeders, 1937, 177, 1946147, 245 1950, 12, 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 212