ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 209 Biz. Meinema, dr. Th. Meersch, Pieter van, 1943, 33 Memlinc, Meerman van Westreenen, familie papieren, Meersch, Abraham 81 11 1939, 1937, 189 Melchior Vincentsz., Melis Adriaensz., Melis Stoke, Melis Stokelaan, Melis Stokeplein, Melk, H. A., Melkcontrölebureau, Melk-distributie, Melkinrichting van Grieken, 1950, 153, 184 1933, 244, 1939, 278 1939, 278 Op- en baron, Melvil van 1946147, 212—214 Meester, weduwe Jacob, 1934, 127 Meester, F. H. de, 1945, 267 Meester, wed. mr. Jacob de, 1945, A., 1948149, 86, 89—91 1933, 229 1940, 159 Mendelssohn, dr. G. B., 1936, 273 Mendelssohn, huis, 1933, 215 Mees Goessens, Mees, Jacob, Mees Janzoen, Mees Pietersz., 1943, 53 (nt. 1), 54 Mees en Zoonen, R„ 1948149, 176 Meessen, Frans, 1943, 27 Meester, mr. Jacob, Melvill van baron, Biz. Meilink, dr. P. A., 1933, 36, 1944, 212 1938, 239 Meisjesschool, Christelijke, 1931, 216 1934, 95 1934, 73 1933, 249 1934, 158, 159 1934, 158 1941, 184 Melis Stokestraat, 1933, 242, 1934, 158, 159 1933, 251 1945, 226 1931, 70 van, Megen, graaf van, Meiden, ds. L. H. van der, 1939, 302 Meier, J., 1931, 174 Meihuizen, ds. H. W„ 1939, 310, 1946147, 238, 245 Meihuizen, dr. J., 1945, 267 Meilendis, vrouwe, 1950, 61, 62, 67, 68, 76, 80, Meilink, M. A. A. J., 1939, Meester, W. A. T. de, 1931, 235, 1932, 183 Meesters, wed. mr. Jacob, 1946147, 211 Meeteren, kolonel van, 1941, 172 Meeus Aerntz., 1939, 142, 151 Meeuwen, jhr. mr. P. G. M. 1946147, 280 1935, 28 Melkweg, Melkwegstraat, Mello, Don Francisco, 1931, 187 Mello, voorlezer, 1939, 32 Melsert Pzn., A. C., Melvill van Carnbee, Isaac, 1950, 115 Carnbee, J. A. 1950, 115 Melvill van Carnbee heer van Neder Andel, P. 1950, 115 Lynden, minister, 1933, 199 1933, 108, 1942, 32 Memorieheeren, 1936, 5658 Menalda, mr. A., 1950, 147 Mendel, H., Mendels, mr. M., Mendelssohn, 1950, 145 van der, 1941, 65 1941, 170 Meerwoning, de, 1942, 168 (nt. 1) Mees Francken, 1939, 157 Mees Gerritsz., 1944, 94, 95, 1946147, 94 1936, 207 1935, 173 1939, 158, 165

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 216