ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 211 Biz. Biz. 73 Meijster, Gijbrecht, 48 Meyboom, H. U., Meyboom, lr., Meyburgh, Anthony, Meyburg, P„ Meye, mr. Heynric Meus Jacobsz., Meus Symonsz., Meussen Pieter, Mey, dr. A., 48 1945, 204 1496147, 256 9 1950, 174 Meyers, L., Meyier, Fenna de, Meyjes, mr. P., Meynaert Pietersz., Meynen, ds. Joh., Meynert, gebroeders, Meynsgen Jacobsdr., Meynsgen, weduwe Segher Lambrechtsz., Meijster, mr. Meyere, mr. Meulen, mevrouw van der, 1939, Meulen, dr. R. J. v. d., 1950, 166 Meulen, dr. W. W. van der, 1931, 176, 237, 1932, 204, 1933, 246, 1939, 296, 1945. 280, 286, 1946147, Meunier, Marie, Meurs, Reinhardina Maria Elisabeth, 1950, 116 Meurs, Willem Cornells, 1950, 116 1946147, 246 1935, 54 (nt. 1) Meurs, P. K. van, Meuris, Aert, Meurskens, Gosewijn, 1945, 19, 21, 23, 1946147, 206 1934, 124 1934, 84 1934, 97 1950, 160 Mey, J. M. de, 1945, 62, (nt. 2) 1935, 172 d„ 1950, 166 Mey, W. C. J. J. de, Mey, ds. A. K. v. Mey, N. G. van der, 1936, 297, 1938, 236 Mey van Streefkerk, I. G. de, 1935, 148 Meyboom, Bertha, 1950, 127 Meyboom, mej. E. M. A., 1931,216,1938.244,1948/49, 171 1934, 163 1931, 213 1941, 90 1944. 200 van der, 1945, Meye, Jan Jansz. van der, 1934, 35, 1945, Meyer, Christoffel, Meyer, ir. G. A., Meyer, Henriette, Meyer, Jacob, Meyer, J. S. P., Meyer, Laurens, Meyer, Pieter, Meyer, dr. W„ Meyer, sir William, Meijer en Co., W„ Meyer Ranneft, dr. J. W„ 1946147, 256 Meyer Wichman, Clara, 1933, 249 Meijerbeer, componist, 1940, 186 Meyere, ds. J. L. T. de, 1932, 199 J. P. de, 1938, 254, 1945, 220 1935, 163 1945, 282 1945, 255 1934, 32 1938, 247 1939, 175 1934, 49 Meijer, Henk, 1932, 141, 153, 156, 162 1948/49, 176 1941, 128 1939, 311 1941, 138, 139 1934, 154 1946147, 276 1933. 211 1945, 56 1934, 61 Meijster, jkvr. Eva, 1946147, 213 1946/47, 213 Meyster, Hendrick, 1934, 77 1946147, 213 Jacob, 1934, 127, 1946/47, 210, 211, 216 Meijster, jkvr. Josina, 1946/47, 213 Meyster, Maerten, 1934, 126, 127, 1945, 37, 43, 1946147, 210, 211, 213, 214 Meijster, Pieter, 1946147, 213 Meijster, mr. Willem, 1946/47, 217 Mialaret, J. H. A., 1932, 97, 114 Miangas, eilandje, 1931, 130, 217 Mich, Enoch, 1932, 40 (nt. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 218