ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 213 Biz. Ministers, Poolsche 96 69 57 31 Minstreelstraat Mischelet, Amelia, Missie, Belgische Mist, Anthony de Mobach, mr. Tj„ 67 68 Milleville, Jean des, Milleville, Lucas des, Millies, Johannes Mathias, 1933, 112 1933, 110 Biz. Militaire kapel „The Grena dier Guard", Engelsche koninklijke, 1945, 229 Militaire tehuizen, 1945, 235, 236, 238, 239, 241 Militairen, ontspannings avond voor, 1945, 238 Miller, kapitein Georges, 1945, 229 1938, 173 1938, 173 Millin, Franschman, Millinck, Joost, 1934, 77, 117, 119, 1945, 209 1945, 32 Ministerie van Ministers, beëediging nieuwe 1934, 174 1937, 187 Minnebeeck, Carolus v„ 1941, 130 Minnenbeeck, Cornells van, 1945, 133 1933, 242 1948149. 109 1935, 167 1945, 32 1946/47, 278 Mobachius Quaet, ds., 1950, 117 Mobachius Quaet, jkvr. Hen rietta Cornelia, 1950, 117 Mobilisatie, 1945, 232, 233 Mocatta, Abraham 1939, 54, 55, 62, Mocatta, Ishac de Abraham 1939, 54, 55, 66, Mocatta Nunes, Ishac 1939, Modderman, mr. C. L. 1933, 254 Mode-Academie, 1931, 103 (nt. 3) Modehuis, Haagsch, 1934, 170, 1950, 161 Modelkamer de Mooij 1931, 237 Modelkamp, de 1950, Modemagazijn „Ambassade" 1945, 216 Moeckenburg, Gregorius van 1934, Milling, Robert, Milly, Alexander Theodoor Jacob de, 1946147, 221 Milly, jhr. Jacob Gerard de, 1946147, 221 Milly, jhr. Lodewijk Alexander de, 1946147, 221 Milly, Margareta de, 1941, 116 Milly, Maurits Johan Willem de, 1946147, 221 Milly, Philips de, 1937, 64, 67, 69, 1940, Milly Heer van Middelburg, Gerardus Jacobus de, 1945, 47 (nt. 3), 1946147, 221 Mimosastraat, 1931, 194 Minister v. Financiën en Han del v. Nieuw Zeeland, 1938, 243 Minister van Marine der Chi- neesche Republiek, 1938, 243 Minister van Stedebouw, Engelse, 1948/49, 212 Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 1941, 118, 122 vlg. Ministerie van Commercie en Koloniën, 1946/47, 20 Ministerie van Economische Zaken, 1945, 234, 244 Ministerie van Finantiën, 1941, 121 Ministerie van Koloniën, 1933, 128, 1935, 14, 1940, 60 Ministerie van Marine, 1933, 128 Ministerie, Nieuw, 1938, 242, 1945, 231 Oorlog 1936, 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 220