214 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Molenaar, P. J., Molen, de Binkhorst, Molen, Broeksloot, Molen, de Laak, Molen, de Poelsche, Molenijserstraat, Molewater, mej. J. C„ Molhuis, het 1934, 170, 1935, 168, 1937, 119 1941, 112 1941, 112 1933, 275 1941, 111 1941. 140 Mol van Otterloo, ir. H. de, 1931, 236 1944, 179 1944, 179 1944, 179 1944, 179 Molen, Tedingerbroeksche, 1944, 179 1944, 179 1944, 179 1950, 152 1950, 148 Molenwatering, MolenwijkPersoon, wed., 1946147, 270 1935, 149 1938, 248 1941, 102, 106 Biz. 1932, 175, 1933, 251 Molenaar, ds. P. J., 1935, 160, 1945, 278, 280, 289 1950, 179 1936, 153 1944, 217 Molen, Veen, Molen, de Zusters, Molen, F. v. d., Molenaar, Nic., Molenaar, W. P., Molenaars, Molenbroek, dr. P„ Molengraaff, prof. dr. G. A. F., 1943, 238, 1944, 214 Molengraaff, prof. mr. W. L. P. A., 1932. 172, 200 MolengraaffGerlings, mevr. C., 1932, 177 Molenschot, Agatha Catha rina van, 1941, 106 Molenschot, Anthonia van, 1941, 102, 103 Molenschot, Johanna Louise van, 1941, 106 Molenschot, mr. Rochus van, 1941, 102, 106 Molenschot vrouwe van 's-Gravenambacht, Wilhel mina Henriette van, 1941, 102 Molenslop, 1935, 149 Molenstraat, 1931, 51 (nt. 1), 1932,9, 16, 17, 1934, 46, 47, 51, 52, 1936, 201, 236, vlg., 1938, 45, 46, 225, 226, 1939, 148, 152, 162 vlg., 1940, 42, 44 (nt. 1) vlg., 1942, 87, 1943, 27, 1944, 58 1941, 154 Biz. Moeien, mr. Dirck van der 1940, 52, 53 (nt.3) Moens, Petronella 1937, 95 Moens de Fernig, A., 1948149, 194 Moer, Willem de 1934, 67 Moerbeek, mr. Hendrik 1946147, 223 Moeris, Jasper 1934, 122 Moerkerken, P. H. van, 1950, 150 Moerman, J. J. 1931, 199, 1935. 47, 1940, 29, 1942, 82, 1950, 136 Moerssele, Gregorius van 1934, 30 1940, 216 Moersselestraat, van, Moerweg, 1933, 241, 1936, 169, 1938, 69, 71, 74, 76, 1939, 212 (nt. 1), 232, 1946147, 50, 52, 67, 68, 167 Moes, E. W., 1932, 42 Moesa Beg, gezant, 1939, 186 Mohammedaansche begrafe nis, Mohr, J. C., Mol, A., Mol, Anna Beatrix, Mol, dr. C. M„ Mol, Hendrick, Mol, Johan,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 221