ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 217 Mortier Hijmans, 94 5, mevr. H. H. J., Wijck, Moulijn, firma, Moulijn, G., Moulijn, S„ 58 24 16 16 Mourik, J. van, Mouton, dr., Mouton, dr. J., Mouton, drukkerij, Mouton, M., Mulder, Dirck, Mulder, wed. Dirck, Mulder, dr. H., Mulder, J. A. P., Mulder, J. C., Mulder, J. C. T„ Mulder, Lambertus, Mulder, Margaretha, Mulder, M. C„ Mulder, dr. N. C., Mulier, Pirn, Mulisch, H., Mullar, Felix de, Mullens, Willy, Muller, C. H. N., Mossel en handel, Mosseler, Claes, Mostaert, Jan, Motorschip W. F. van der 1948149. 185 1939, 299 1935, 154 1946/47, 275, 1948/49, 216, 1950, 142 Moulijn—Haitsma Mulier, 1948149, 219 1950, 142 Mounier, Jean Jacques, 1950, 113 Morra, H. L., Morren, Th., 1936, 51, 1938, 110, 1939. 114 (nt.), 230, 1940, 14, 15, 1943, 22, 23,1946147, 47, 79, 101 Morsch, weduwe mr. Cornelis, 1934, 1938, 19, 1945, 229 Movokovitch, rechter, Moyalen, Pieter van, 1934, 88 Moyalen, Vranck van, 1939, 167 Mozartlaan, 1934, 156 Müffling, gouverneur von, 1933, Mulaerts, jvr. Hessel, 1945, 206, 207 Biz. Mourand, hofkapper Francois, 1945, 5—7 1948/49, 168 1943. 223 1932, 192 1948/49, 138 1933, 5, 1934, \77 Mouton, W. A., 1946/47, 278, 281 Moutz, Johanna Elisabeth, 1933, 133 Mouwe, Symon, 1942, 38 (nt. 1) 1931, 150 1934, Morus, Thomas, Mos, familie de, Mosch, mr. R. H. du, 1933, 269, 1939, 293 Moscheles, het echtpaar, 1933, 192 Moseh, de heer, 1939, 40 Mossel, mr. Jacob, 1950, 111 Mossel, Johanna Theodora, 1950, 111 Versteege, piano- 7945, 259 1943, 1942, Mulder, Adolph, 1931, 192, 1935, Mulder, A. W. J., 1950, 135 Mulder, C. W„ 1939, 293, 1940, 209 1941, 127 1941, 127 1945, 227 1932, 109 1945, 234 1931, 235 1941, 128 1941, 128 1940, 209 1939, 307 Mulder en Zonen, firma L. L., 1939. 293 1936, 292 1950, 137 1933, 211 1950, 152, 174 1932, 187 Biz. Moriaux, Corn., 1933, 97 Moriaux en Raven, fa., 1941, 141 Morin de Ville Neuve, Jaques Francois, 1941, 137 Moro, schilder, 1942, 3, 23, 25 Moro's goutsmid, 1948/49, 170 Mortier, Henrica de, 1950, 104, 122 mr. I., 1935, 160 Mortier Hijmans, dr. M„ 1948149, 205 1932, 200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 224