ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 229 Biz. 56 56 59 56 Ongerboer, G. T. M., Onnen, generaal, Olifant Jenny, Olifier uten Briel, Olivier, predikant, Olof Coenraetsz., Olphen, de heer van, 9 28 97 bunker, Ontspanningslokaal, baar, Onderwijs, openbaar, 7933, 218 1937, 105 63 63 66 65 Olyslagers, mej. H. C. H„ 1938, 255 Omgang, Herdenkings, 1948/49, 194 1936, 122 Biz. Oldenbarneveld genaamd van Hemert, Anna Charlotta Emilia van, 1950, 126 Oldenbarnevelt heer v. d. Tempel enz., Johan van, 1941, 170 vlg. Oldenbarneveld, heer van den Tempel, Groeneveld, Brand wijk en Gijbeland, Reinier van, 1941, 170, 178 Oldenbarneveld genaamd Tullingh, Johan Gerard van, 1950, 126, 129 Oldenbarneveld genaamd Tullingh, jkvr. Johanna Catharina Elisabeth van, 1950. 126 Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, vrouwe J. L. van, 7933, 101 Oldenberch, Agatha van, 1942, 54, Oldenberch, Magdalena van, 1942, Oldenburg, Catharina Pau- lowna prinses douairière van, 1946/47, 200 Oldewelt, mr. W. F. H., 1937, 1, 12, 13, 1948149, 114 1938, 246 1943, 1944, 1934. 1943, 226 Olphen, de weduwe van, 1943, 228 Olst, Albertus van, Olst, behanger van, Olveh, gebouw der, Olycoeck, Gerrit, 1941, 82 7935, 110 7932, 207 1934, 56 Olycoeck, Gerrit Joostensz, 1934, Ommeloep, Claes, Ommeren, Aertgen van, 1945, 207 Onafhankelijkheids- feesten, Ondaatje, P. Ph. J., Onder-officieren, Kon. Ned. Bond van oud, 1948/49, 213 Onderscheidingen aan offi cieren en onder-officieren, 1946/47, 276 Onderwijs, bijzonder R.K., 1937, 178 Onderwijs, gemeentelijk voor bereidend hoger en middel- 7950, 154 7933, 112 Onderwijsdeskundigen, 1950, 161 1934, 172 7933, 221 Ontcommer Broederschap, Heilige, 7936, 59, 61, 62, 65, Ontcommer Gilde, St., 7936, Ontcommer, martelares Sint, 7936, Ontcommerpolder, 1936, Ontploffing van een munitie- 1946/47, 263 1934, 181 Onze Lieve Vrouwe Broeder schap, 1936, 59 Onze Lieve Vrouwegilde, 7936, 57, Ooglijders, inrichting voor minvermogende, 1945, 237 Ooievaar, Haagsche, 1937, 6 vlg. Oom, Viglius, 1946/47, 213

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 236