ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 231 Biz. 55 52 32 Orberlaan, de, 1938, 251 1946147, 237, 279 61 60 12 12 12 12 15 1931, 1937, 54 1941, 137 Orsborn, generaal, Orsoyen, stadje, Ort, mr. B., Orti, Leopold, Ortsgruppe Haag, Os, G. C. G. van, Os, G. J. van, Os, Jan van, Os, M. G. van, Os, P. G. van, Os, P. T. van, Os, schilders van, Osborn, generaal van het 1948149, 176 1945. 29 1935, 159 1931, 189 Orgel Willemskerk, Orgelisten, 1935, 50, 55, Orinoco-maatschappij Orionstraat, de, Orkest ’s-Gravenhage, het Nederlandsch, 1945, 246 Orkest, Haagsche symphonie, 1946147, 266 Orkest Harmonica, Sympho nie, 1940, 138, 139 Orkest, Nederlands Kamer Symphonie, 1950, 157 Orkest Prins Bernhard, Har monie, 1945, 238 Orkest, Residentie, 1946/47, 248, 252, 272, 280 Orley, Bernard van, 1942, 3, Orobio de Castro, H. A., 1948/49, 182 1946/47, 277 1943, 4, 18 1933, 171 1935, 167 1934. 173 1950, 12 1943. 204 1937, 94, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, Orberweg, de, Organisatie voor een duur zame vrede, centrale, 1933, 220, 223 Organisatie van wegenbou wers-, internationale, 1939, 310 Organisation Scientifique, Comité International de I’, 1950, 175 Orgel Evangelische Lutherse Gemeente, 1950, 148 Orgel Prinses Juliana-kerk, 1934, 170 Orgel in de R.K. kerk in de Parkstraat, 1948/49, 190 1937, 1946/47, 274 1944, 172, 174, 181, 183, 185, 186 e.v., 191 e.v. 31 Oranjesocieteit, Oranjestraat, de, Oranjetent, huis de, Oranjezaal, de, 1944, 178, 183, 1950, 95, 147 1934, 6, 1946/47, 51, 1946/47, 56, Leger des Heils, Osdorp, mr. Jan van, Osinga, mr. W. W., Osorio, Bento d', Oss, S. F. van, 1946/47, 246, 1950, 152 Ossenwaarde, A„ 1945, 285 Oranje, Willem van, 1932, 171, 1939, 292, 311 Oranje en defensie, 1944, 201 Oranjefeest, 1948149, 164 Oranje-gedenkdagen, stich ting, Oranje Hotel, Oranjekazerne, 1931, 23, 26, 44, 47, 1932, 196 Oranjekliniek, 1945, 232 Oranje-Nassau, wapens van, 1933, Oranje-Nassau, Willem Frederik George Lodewijk prins van, Oranjeplein, Oranjesluis, 175, 178, BIz. Orgel in de St. Theresiakerk, 1948/49, 220 1932, 191 56 1931, 128 1933, 244

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 238