REGISTER DER AFBEELDINGEN 16 Lange Voorhout no. 50. 1939. 75. Lange Voorhout no. 60. 1939, 71. Lange Vijverberg nos. 1 en 2. 1945, 18. Lange Vijverberg nos. 4-9. 1945, 29. Lange Vijverberg no. 10. 1945, 45. Lange Vijverberg nos. 11 en 12. 1938, 110, 122. Lange Vijverberg nos. 14, 15 en 16. 1942, 52. Lange Vijverberg nos. 11-16. 1945, 48. Lange Vijverberg nos. 1718. 1945, 54. Lange Vijverberg no. 19. 1945, 59. De Lange Vijverberg in de 18e eeuw. 1944, 25. Het Nachtegaalspad in 1857. 1935, 10. De Praktizijnshoek in de 18e eeuw. 1941, 135. Begraafplaats Ter Navolging. 1950, 100. Ontwerp voor twee heerenhuizen tusschen St. Joris- en St. Sebastiaensdoelen. 1611. 1934, 137. Gebouwen van de „Haagsche Courant” in de Wagen straat. 1933, t.t. 152, 154, 157, 162. De Nieuwe Veenmolen of Bosmolen aan de Ijsclubweg. 1948/49, 38. De Binckhorst in de 17e eeuw. 1935, 12. De Hofstede Gruyswyck te Rijswijk in 1727. 1941, 179.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 23