I I 238 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 26 29 53 67 Persijn, wed. 78 Persijn, Persijn, 9 21 18 9 8 tnr. Pieter van, Persynpan, de, Perugino, schilder, Perzijn, de heer, Pesch, Johan van, Peski, van, Pesne, Antoine, Pessoa, rechter. Pesijn, Noe, Peter Cornelisz., Peter de Groote, 1933, 127, 1945, Peter, Jan, 1943, Peter Janssoen, 1943, 8, 13, 14, Peter Ludinc, Peter Moyenkint, Peters, C. H., 1943, 1943, 1931, 17, 1932, 99, 105, 106, 118, 119, 1933, 1,277, 1936, 39 (nt.2), 49, (nt. 1) Peters, mej. H. G., 1946147, 251 Peters, J. C„ 1938, 249 Peters, L. Th. A., 1931, 229 mr. Pieter, mr. Adriaen Perron, E. du, 1943, 154 (nt.2), 1944,210, 211 1933, 59, 60 1948149, 207 Perponcher, mevr, de, 1943, 163, 168, 209 Abraham, 1950, 96, 97, 120, 122 Perrenot Granvelle, Nic., 1938, 21,25, 26 Perronneau, artist, Persagentschappen, Persode, Jean de, 1944, 19 (nt. 3), 32 Persode, Pierre, 1944, 10, 19 Persijn, 1944, 156 Persijn, Cornells, 1944, 126, 128, 137 Persyn, Hypolitus, 1939, 167 Persijn, Jacques, 1945, 207 Persyn, Jan Hendriksz., 1939, 124, 167 1939, 192 Perrenot, mr. Biz. Persijn, Hendrick Jansz. van, 1945, 26, 1946147, 208 Persijn, Jacob van, 1946147, 208 Persijn, Jan Adriaansz. van, 1939, 189, 1945, 119, 207 Persyn, Maerten van, 1938, 114,1946147,217,218, 230 Persijn, mr Pieter van, 1939, 227, 229, 1946147. 208, 209 Persijn van Haarlem, Nic. van 1950, 5—57 Persijn heer van der Linden, 1945, 1942, 167 1942, 23 1941, 33 1940, 129 1948149, 187 1948149, 140 1931, 145, 1933, 235 Pest- en dolhuis, 1932, 18, 33, 1934. 57, 1936, 83, 85, 90, 95, 1946147, 193 Pestel, jhr. W. F. A. van, 1932, 178, 1936, 292 1945, 207, 209 1936, Persyn, jkvr., Persyn, Nicolaes, 1939, 135—138, 160, 195, 203 Persyn, Nicolaes Jansz., 1939, 124—126, 128, 159, 167, 168, 170, 174, 176— 178, 192, 202 1945, van, 1937, Persijn, Anna van, 1938, 152, 1945, 47, 1946147, 218 Persijn, mr. Anthonie van, 1938, 114, 152, 1946147, 217 218, 229, 230 mr. Anthony van, 1945, 47, 55, 57, Persijn, familie van, 1937, 79, 1939, 228 Persijn, Godevaert van, 1941, 102, 1945, 43, 209, 1946147, 214, 215

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 245