ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 243 Plumeon, Pieter, 56 11 92 Pompoenstraat, Polak, Anna, Polak, Elisabeth, Polak, L„ 76 55 56 16 1950, 119 1937, 178 Pols, G. J., Pols, mr. Polsbroekstraat, Polvliet, mr. P., Polijstmolen, Pomonalaan, Pomonaplein, Pompe, W. G„ Pompe, W. J., Politie, Haagsche, Politie, verkeers-, Polis, mr. Poldervaart, de, Poldervaart, ds. J. P. C„ 1948149, 175 Polack, Alexander, 1939, 34—37, 1937, 189 1941, 117 1933, 250 Polak, mr. dr. M., 1936, 305, 1939, 300 34 Polak Daniels, familie, 1939, Deventer, firma, 1945, 223 Polano, dr. M. E„ 1950, 163 Polder, C. van de, 1937, 105 Polder, directeur van de, 1935, 126 1940, 32, 33 Polak van 16 19 1942, 183 (nt. 2) 1931, 197 1933, 1931, Polis, mr. L., Poll, H. van de. Poll, mr. Cornells van der, 1941, 105, 1945, 199 Polluxstraat, 1933, 244 Polman, mr. J. H., 1945, 273 Pols, vrouwe A. C. W., 1950, 120 Pols, André M., 1948149, 94 (nt. 14) 1950, 120 1939, 7 1933, 243 1931, 228, 1936, 301, 303 1946147, 83 1933, 241, 244 1933, 241, 244 1946147, 254 1948149, 174 Pompe van Slingeland, mevr., 1938, 146 1932, 168 Biz. 1937, 57, 1945, 96 (nt. 1) Poel, Anna Maria van de, 1945, Poel, mr. H. J. van de, 1950, 153 Poel, Pieter van de, 1935, 69, 70, 1945, Poel, Jacob van der, 1944, 15, Poeldijk, 1942, 183, 1944, 174, 178 Poelenburg, Cornells, 1942, Poelgeest, Aleid van, 1936,131, 1941, 165 (nt. 1), 1944, 34, 1945, 14, 115, 122, 210 Poelje, prof. dr. G. A., 1934, 177, 1946147, 256, 1950, 157 Poelken, 1943, Poelle, Carel van, 1946147, 2, Poelpolder, Poggenbeeklaan, Poitier de 1’Oise, Pokkengevaar, Pol, Job Cornelisz. van de, 1936, 130 Biz. Polen, de heer en mevr, van, 1946147, 281 Polhain heer van Baarland en ter Nisse, Maarten van, 1940, 31 Polier de Vernand, George Louis, Polikliniek, Zuider, Polikliniek en wijkgebouw v. h. Oranje Kerk complex Spoorwijk, 1934, 175 Politie-brigade, bereden, 1935, 171 Politie, Engelse, 1948149, 206 Politie, Explosie in Laborato rium der Haagsche, 1945, 263 1945, 290 1946147, 266 E., 1945, 241, 269, 1948149, 174 1950, 178 1933, 71, 80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 250