244 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 55 19 77 Posthuys, het, Poort, H., Poort, ds. Jac., 67 26 70 67 67 Post, I. van de, Postagentschap, Postbestellingen, Postbrug, Pon, mr. Robert Hendrik du, 1950, 120 Biz. Pos, Mary, 1944, 202 Post, Johannes, 1940, 89 (nt. 1), 96 Post, Maurits Pietersz., 1940, 60 vlg. 1932, 90 1933. 10, 66, 1942, 75 1933, 207 1932, 1935, 63 1939, 298 1950, 176 1939, 199 van, Post, notaris, Post, Pieter, 104, 123, 1940, 11, 69, 70, 80, 89, 100, 112, 1944, 209, 214, 1946!47, 6, 7, 239 1934, 185 1935, 173 1946147, 254 1944, 131, 156 Postcheque- en girodienst, 1939, 301, 1945, 275 Post-Comptoir Generaal, 1943, 115, 118 Post- en telegraafkantoor, 1931, 63 (nt. 4), 1935, 162, 166, 170, 1945, 221, 226, 237, 240 Posterijen, de, 1944, 201, 1946147, 273 P.T.B.-Twapri, 1950, 181 P.T.T. commissie, internatio nale, 1945, 218 P.T.T., herdenking van geval len ambtenaren, 1948149, 179 P.T.T., hoofdbestuur, 1945, 278 Posteyenbecker v. Dordrecht, 1943, Postfanfare, Haagsche, 1937, 192, 1945. 255 Postharmonie, 1937, 193 Posthumus Meyjes, dr. E. J. W., 1932, 170, 173, 1934, 165, 1936, 284, 300, 1945, 229, 1950, 158 Posthumus Meyjes, dr. L. J. W., 1935. 152 1944, 148 Poniatowski, Stanislaw August, Pont, instituut, Pont, mej. M. L„ Pont, Augusteyn du, Pontianak, burgemeester 1948149, 189, 208, 213 Pontianak, Sultan van, 1939, 305 Poock, Maria, 1933, 38 Poolman, W„ 1933, 101 Poolman, dr. W., 1932, 196, 1934, 174 1931, 200, 1933, 249 1933, 259, 1'945. 278, 1946147, 237 Poort, Jan Jansz., 1934, 78, 90 Poort, wed. Johan van der, 1941, 134 Poort van Alckemade en Bronckhorst, 1934, 53 Poortman, J. J., 1938, 233 Poortugaal op IJselmonde, 1936, 64 Poot, Claes, 1940, 54 Poot, ds. L. D„ 1934, 174 Pop, W. F., 1931, 220, 1932, 201 Poppe, Cornelia van, 1939, 190, 1942, 54, Poppel, Anna Josina van, 1941, Porcellis, Schilder, 1933, Portaels, artist, 1933, 132 Porte, Anne Katharina de la, 1942, Porte douairière Rumph, Katharina de la, Porter, generaal, Portielje, J., Porto, Abraham do, 1939, 62, Porto, Moseh do, 1939,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 251