ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 248 Biz. 8 e.v. 88 66 Quirijn Jacobsz., 11 I R Raa, kolonel ten, Raad, Economische, Raad, Hooge, Quant, F. N. V., Quarles, de heer, Quarles, Hester, Quarles, I. I., 1934. 1934, 98 77 72 72 11 14 25 Biz. 3 1931, 1939, 290 1933, 111 Rachel Senior, Radcliffe, Anne, Rademaker, kaart van, Rademaker, dr. L. A„ 1937. 191, 1948149, 179 Quellinusschool, Querin, W., Quesada, rechter de, Quesda, de Cubaan Quintana, Anna Catharina de, 1941, Quintheul, 1944, 188 (nt. 1) Quintus, Anna Pompeja Frederica, 1950, 118 Quintus, jhr. mr. J. W., 1932, 196 7 1945, 195, 196 Quirijn de straatmaker, 1936, 174 Quirijn Willemsz., Quyrijn Cornelisz., 1939, 238 Raaphorst, landgoed de, 1942, 172, 1948149, 5—8, 1950, Rabbijn de Hondtstichting, 1933, 273 Rabelais, auteur, 1938, 4 Rachabi, Dawid, 1936, 267 Rachabi uit Cochin, familie, 1936, 274 1939, 1932, 1932, 1944, 214 1943, 43 1936, 222—224 1932, 14, 1936, 201 1932, 1943, 23, 1936, 257, 1943, 22 vlg., 1945, 231, 1946)47, 64 Raaphorst, Kerstant van, Raalte, dr. E. van, Raalte, mr. H. A. van, 1932, 191 Raalte, J. J. van, Raambrug, Raamolen, Raampoort, Raamstraat, de. Raamstraten, de, Raamweg, de, Q Quack, Jacob, 1944, 125, 138, 139, 140 Quack, Jan de, 1935, 162 Quaedvlieg, E. J. A. A., 1938, 254 -- 1945, 258 1941, 39 1941, 90, 91 1935, 141, 148 Quarles van Ufford, jhr. J. L„ 1938, 242 Quarles van Ufford, mevr., 1945, 253 Quarles van Ufford, W. Ch. A., 1944, 213 Quartelaer, Cornells, 1934, 70 Quay, R. B. A. N. de, 1934, 184 Queboren, Bodewijk van der, 1932, 124 Queeckborne, mr. Daniel van, 1935, 1932, 104 1945, 290 1931, 128 de, 1933, 203 Raad van Mechelen, 1938, Raad van de Prinsen van Oranje, 1933, 245 Raad voor Rechtsherstel, installatie van den, 1946/47, 256 Raad van State, 1939, 292, 1944, 102, 209 e.v., 1946)47, 256 Raad van Vereenigingen aan gesloten bij den Nationalen Vrouwenraad, Plaatselijke, 1933, 275 Raadhuis, Nieuwe Haagsche, 1931, 236, 1935, 150, 1938, 108, 1939, 279, 298 Raaf, dr. K. H. de, 1931, 203, 1935, 154, 1939, 282 1948149, 192

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 255