ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 250 Biz. Philips, 12 14 Ravesteyn, W. van, 20 Rechtere, Johan de, Ravelli, Willem, Raven, mr. Laurens, Ravens, Jasper, 25 69 Reddingius, J„ Reddingius, dr. R. A., Redelaar, ir. J. H., Rechtere, Anna de, 1945. 82, 156, 157 Rechtere, Coenraad de, 1945, 82, 90, 136, 137 e.v. Rechtere, wed. Coenraat de, 1941, 126, 1945, 80 1945, 157 Reede, generaal van, Reede, heer van Godert van, Reenen, jhr. mr. Biz. Rataller, mr. Philips, 1938, 123 Ratelband, J., 1939, 290 Ratford B. A., Rev. H„ 1935, 161 Rausch, wed. Hendrik, 1941, 127 Rave, kapitein schutter, 1937, 64 1950, 176 1935, 60 1945, 208 Ravens, Laurens, 1933, 120, 1941, 133, 1945, 100, 101, 102 Ravesloot, ds. J., 1933, 256 Ravesteyn, Allert Claesz van, 1933, 56, 1941, 131, 1945, 74, 106, 107, 110 Ravesteyn, Anthonie van, 1935, 57. 1950, 12 Ravesteijn, Arent van, 1932, 124 Ravesteyn, Arnoldus van, 1950. Ravesteyn, Claes Lourijsz van, 1941, 105, 1945, 188, 194 Ravesteyn, Johannes A. van, 1932, 46 (nt. 2), 51, 124 1933, 66, 102, 1942, 10, 13, Ravesteyn, S. van, 1935, 150, 152 Ravesteyn, W. van, 1934, 164 Ravesteijn, mej. W. J. van, 1937, 181 Ravn, kapitein ter zee, 1933, 229 Razel, Catharina, 1936, 279 Reay, Lord, 1933, 207 Rechtbank, Arrondissements, 1933, 132 Rechtbank, Internationale, 1933, 240 Rechtere, Theodora de, 1945, 146, 156, 186 Rechteren, Burghart Rutgers grave van, 1945, Rechteren, Coenraad de, 1941, Rechteren, Maria gravin van, 1943, 151 (nt. 1), 196 Rechteren heer van Collen- doorn Adolf Hendrik graaf van, 1943, 151 (nt. 1), 184, 196, 1945, 25 Rechtsgeleerden, Belgische, 1948149, 211 Rechtsgeleerden, Internatio nale, 1935, 171 Reclassering, Nationaal bureau voor, 1948/49, 188 Reddingius, ds. 1932, 199, 1933, 266 1939, 282 1945, 239 1932, 158 Redenburg, buitenplaats, 1934, 151 Rederij, Haagse, 1950, 154 Rederijkerskamers, 1936, 110 vlg. Rederijkerstraat, de, 1933, 242 Redlich, rechter, 1931, 150, 1933, 236 Ree, Johan Pieterss van, 1941, 62, 1945, 85, 178, 179 1933, 95 Amerongen, 1940, 106, 107 G. C. J. van, 1933, 117 Reenen, jhr, mr. J. H. van, 1931, 221, 224, 1932, 178 Reenen, L. L. van, 1933. 98 Rees, wed. v. d. Dussen, Maria Antonia, 1945, Reeser, Ed., 1939, 280

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 257