ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 254 Biz. Biz. 31 1941, 69 77 Robb, sir James, Ringenbroek, Fredrik, Rikken zie Riccen, Rimmel, zaak,. Rinck, mr. P., Rinders, A. G., 96 65 65 86 45 41 1945, 1932, 1948149, 203 Ringnalda, ds. D., 1932, 189, 1933, 256, 261, 1945, 268 Riemer, geschiedkundige de, 1932, 21, 22, 26, 1933, 47, 1934, 129, 132 (nt. 1), 143, 144, 1936, 38, 39 (nt. 2), 43, 44 (nt. 2), 49, 1941, 1941, Rink, mr. P., 1932, 88, 107, 202, 1935. 175, 1937, 188 M. R„ 194811949, 175 1941, 24 Riviere, vr. Ritter, W. A., Ritter-Smits, B., Ritz, J. M., Rivetus, Andreas, Rivière, Jean, Riviere, Johan de, 1934, 117, 1945, 206 Emilia de la, 1945,52 (nt. 1) Rivière, Esau van, 1945, 208 Rivière, wed. Esau van, 1945, 208 Rivière vrouwe van Werve, Maria de la, 1945, 52, 53 Riviervischmarkt, de, 1931, 68, 1938, 90, 1945, 236 Rjucht en Sljucht, Frysk seiskip, 1950, 154 Robais, Johanna van, 1948/49, 92 Robart, Gerrit, 1937, 67, Robatel, Nicolaas Lourens, 1950, 116 1948/49, 215 Robbers, H„ 1931, 209, 1933, 247 Robbert Peterssoen, 1943, 8, 13, 14, 18—20 Riemers, dr. C., Riemsdijck, Pieter Govertss van, 1941, 62, 1945, 179 Riemsdijk, Th. van, 1933, 44 (nt. 1 Riemvis, M. F. L„ 1945, 269 Rienks, A., 1933, 277 Riënts Balt, stenografie, 1939, 287 Riënzistraat, de, 1934, 156 Rietbergen, L. J., 1939, 307 Rietdekkers, 1936, 154 49 Rietmulder, Willem, 1941, 40, Rietquesler, Susanna Doro thea, Rietraet, notaris W„ 1945, 107, 1946/47, Rietstap, familie, Rietveld, huis van, Rietveld, L. C., Rietvelt, Jan Pietersz., 1946/47, 110 Rieve, Jan Michielsz. de Ia, 1934, 35 Rigail Certon, J. C. A., 1950, 121 Rigolettostraat, de, 1934, 156 Rigot de Begnins baronesse v. Randwijck douairière, 1942, 1941, 1945, 216 1945, 263 1945, 220 Ringelberg, Joachim, 1938, 20, 22 - - - - - 1941t 137 Riemer, mr. Jacob de, Riemer, Maria de, Riemer, prof, de, 1943, 214, 215, 218 1945, 281, 289 Riouwstraat, de, Risseeuw, J. A., Ritter, mr. Ritter jr., P. H., 1932, 172, 1933, 251 1938, 245 1935, 156 1936, 62 (nt. 1) 1931, 311 1950, 173 Rinkel, mr. Rintel, Anna van, Rioleering, aansluiting, Delftsche, 1934, 178 Rioolleiding Scheveningen, 1936, 300 1948/49, 21 1950, 161 Frederic, 1948/49, 160

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 261