ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 259 Biz. Biz. 12 6 94 79 40 77 78 Ruygrok, Jan, Russell, J. A., Russell, sir Odo, Ruften, M., Rutten, prof., Ruy Barbosa, rechter, Ruychhaver, I., Rutgers, F„ Rutgers, de heer, Rutgers, dr. J., Rueb, Gra, 1946/47, 246, 1948149, 216, 1950, 142, 157, 162 V. H., 1946147, 239 Ruhe, J. H., 1950, 161 Ruigkade, de, 1943, 31, 101, 102, 1946147, 167 Ruisdael, Jacob Isaacszn., 1944,30 (nt. 4), 1950, 13 (nt.) Ruychrock van de Werve, Elisabeth, 1935, 58, 1937, Ruychrock van de Werve heer in Grijsoord, Jan, 1935, 58 Ruygers, G., 1946/47, 246 Ruyghrock, Yeffgen Joosten, 1946/47, 104 Ruygrock van de Werve, Philips, 1941, 179 Ruygrocks, jonkvr. Anna, 1934, 125 1937, 40 Ruiterfeesten, 1933. 270, 1935, 159, 1939, 303 Ruiterwacht, de, 1941, 64, 68, 69, 78, 1945. 70, 72, 84, 156 1948/49, 108 1948149, 88 1948/49, 166 1934, 162 1944, 19 (nt. 5) Rugters, prof. mr. Rust en Vreugd, 1942, 768 (nt. 1), 1944, 197 Rust en Vreugd, modelboer derij, 1948/49, Rust en Vreugdlaan, de, 1942, 169 (nt.), 1948/49, Rustenburg (Rust en Lust), Lusthuis, 1946/47, Rusthuis, Haags Hervormd, 1948/49, 183 Rusthuis, Ned. Herv., 1935, 173 Rusthuis Ouden van Dagen, 1933, 264 1941, 128, 129 1933, 220 1939, 12—16 Rutgers, prof. mr. V. H., 1946/47, 251 - - 1934, 170 1934. 92 Rukkers, Andries, Rukkers, Johannes, Ruller, E. v., Rullmann, dr. J. C., Rumpf, Maria, l'_ Rumph, Christiaan Con- stantijn, 1942, Rumph van Warmenhuysen, Anna Catharina, 1942, Rundvee stamboek, Ned., 1950, 184 Ruperti, Hendrik, 1943, 129 (nt. 1) 1939, 282 1934, 179 Rubens, Peter Paul, 1933, 65, 66, 95, 123, 1942. 3, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25—32, 1944, 31 (nt. 3) Rubinstein, Anton, 1940, 155 Riickers, clavecimbel van, 1948149, 93, Rudolf II, keizer, 1937, 16, 17, 20 1943, 230 1948/49, 95 Rudolf, prof., Rue, Jacob de la, Rueb, mr. A. S., 1938, 251,1948/49, 219 Rutgers-huis, dr. J., Rutgert, mr., Rutten, ir. J. 1945. 243, 1946/47, 270 1939, 282 1943, 232 1931, 145 1950, 128 Ruychrock, Joost Jacobsz., 1946/47, 103, 104 Ruijchrock, Willem, 1938, 71 (nt. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 266