266 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 48 78 8 1936, 79 18 90 4 9 Schepen, Anthony, Schepenplein, Schepp, C. L„ Schermerstraat, Scheteldoekshaven, Scheurleer, Willem, Scheurleer geb. F. A. Lun- singh Tonckens, D. F„ 1950, 118 Scheurleer geb. M. E. P. Lun- singh Tonckens, D. F., 1950, 118 Scheveningen, 1935, 151, 1936, 39, 41, 45, 60, 75, 78, 82 e.v„ 1939. 210, 270 vlg„ 1940, 37, 38 (nt. 1), 1942, 91, 93, 96, 97, 1943, 29 vlg., 1944, 34 e.v., 42, 1948/49, 181, 183, 1950, 52 53, 63, 76, Scheveningen, Nicolaas Robbrechtszoon van, 1950, Scheveningsche boschjes, 1948/49, Scheveningsche straatweg, 1942, 96, 1944, Scheveningsche Veer, 1931, 70, 1932, 8, 9, 1934, 41, 1936, 197, 1939, 224, 1944, 122 1939, 134, 182 Scheurleer, collectie, 1942, Scheurleer, crisisramp bank, 1932, 164 Scheurleer, dr. D. F„ 1932, 150, 1942, 35, 1944, 2, 1948/49, 86, 87, 1950, 118 Scheurleer, Frederik, 1944, 113 Scheurleer, G. J., 1948/49, 214, 1950, 112, 122 Scheurleer, Jacoba Gerarda, 1950, 120 Scheurleer, Louis Evelin Joseph, 1950, 120, 122 Scheurleer, dr. Lunsingh, 1946/47, 1950, 120 Blz. Scheurleer Zonen, 1933, 258 Scheveninck, Corn. Claesz, 1945, 170 (nt. 1) Scheveninck, David Cornelisz, 1945, 170 (nt. 1) Scheveningscheweg, 1943, 36, 1944, 192, 1945, 260, 1946/47, 71, 79, 80, 92, e.v., 1950, 97 Schevichaven, mr. J. van, 1936, 296 Schey, dr„ 1939, 4 Scheynick of Scheyn, de 1939, 115—117, 121 (nt. 1), 123, 129 Scheyt Watering, 1950, 95 Schicht, Johann Gottfried, 1940, 150 Schie, Delfsche, 1944, 191 Schiedges, heeren 1941, 118 Schiedges, Josephus Cornells Andreas, 1941, 107, 114 Blz. Schenkweg, 1938, 63, 227 (nt. 2), 1943, 80, 82, 85, 87, 88, 1946/47, 65, 67, 68, 1948/49, 25, 1950, Schepel, mr. A. F., 1946/47, 259 Schepel, mr. dr. C. J. H., 1937, 190 1941, 140 1934. 159 1944, 215, 1946/47, 247, 1948/49, 199 Schepp, J. H., 1950, 152 Scherer, Maria Magdalena Anna, 1933, 254 Scherluen, Huijbert, Schermerhorn, prof. ir. W., 1946/47, 246 1934, 158

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 273