ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 269 1948/49, 200 Schönfeld, M., Schonk, de heer, Schoo, dr. J., 1936, 298 1932, 180 1933, 257 15 Biz. 1943, 111 1941, 135, 136 1932, 169, 1943, 96, 111 25 1933, 206 Kappers en Kap- 1948/49, 213 1938, 254 School aan Schoof, Hendrick, 1944, School, de, 1936, 122 School Aeneas Mackay, Chris. Burger, 1936, 302 School Anth. Duyckstraat, U.L.O. 1950, 182 School, Christelijke bewaar-, 1936, 296 School, Boldingh, 1945, 286 School voor Bouwkunde, Middelbare Technische, 1945, 244 School voor Buitengewoon Lager Onderwijs, 1948/49, 219 School met .den Bijbel, 1934, 171 School, Chr. de Coligny, 1932, 185, 209, 1933, 269 School Copernicusstraat, 1939, 300, 311 School, Delflandsche, 1934, 146 School, Doornikschestraat, buiten, 1934, 177 School, v. d. Eyndestraat, R.K., 1932, 203 School voor Geestesweten schappen, 1937, 189 School, dr. Gerth van Wijk, 1933, 268 School, Golf, 1948/49, 216 School, Groen van Prinsterer, 1936, 289 School van Heutszstraat, Openbare, School van die Haghe, 1932, School, Gem. Handelsdag-, 1946/47, 274 280, 281 School, Hania, 1932, 186 School, Keuchenius, School, kleuter-, School, dr. C. E. van Koets veld, 1939, 302 School, Koningin Wilhelmina, 1948/49, 212 School, Christelijke Kweek, 1937, 189 School Kijkduin, openbare, 1945. 260 School aan de Laan, O. Mulo, 1948/49, 200 School aan de Laan, gedenk plaat voor Joodse leerlingen van de O. Mulo, School, Latijnsche, 1946/47, 193, 194 de Lepelstraat, 1932, 208 School „Licht Liefde Leven”, Nieuwe Huishoud-, 1939, 287 Blz. School, 2e Hania, 1934, 179 School voor Hotel, Café en Restaurantpersoneel, Dagvak-, 1939, 311 School, Hubertus de Wilde, 1932, 185 School, Eerste Christelijke Huishoud, 1932, 187 School, Opening R.K. Huis houd, 1936, 298 School Jacob de Graeflaan, meisjes, School, R.K. Jongens, School Juliana van Stolberg, Christelijke meisjes, School voor sters, vak, School Kepplerstraat, School van de Kerk, 1932, 15, 1938, 106 1950, 166 1935, 172

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 276