270 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 1931, 232 1933, 269 1944, 201 1950, 167 1932, 187 School der Ned. Herv. Gemeente, 10e, School Neptunusstraat, U.L.O., 1936. 291 1938, 239 van 1945, 231 1938, 256 School, Nuts-, 1933, 80, 129, 130, 269, 1935, 176 School, Openbare Lagere, 1936, 296, 1945, 234 School, dr. H. Pierson, 1938, 237, 1948/49, 218 School Pretoriusstraat, 1950, 159 School, Prinses Juliana, 1936, 289, 1948149, 200 School, Prinses Wilhelmina, 1950, 157 School te Loosduinen, Ned. Herv., 1932, 203 School voor Maatschappelijk Werk, Katholieke, 1948149, 213 School, De meester Schaberg, 1933, 263, 1945, 288 School voor Meisjes en Vrouwen, Koloniale, 1932, 204 School, Ver. U.A. Coöp. Modevak-, 1948/49, 198 School moeilijk opvoedbare kinderen, School, Moll, School, Montessori-, 1936, 289, 1948/49, 218 School, Chr. Montessori-, 1932, 207 School, 1ste Ned. Montessori-, 1938, 235 School, Openbare Voorberei dende Montessori-, 1935, 158 School, dr. J. C. de Moor-, 1931, 234 BIz. School, mr. J. A3. A. Lisman-, 1932. 187 School Roggeveenstraat, 1933, 264 School aan het Rijslag, 1950, 177 School aan de Sillestraat, 1933, 268 School, Verkeersbrigade, 1950, 157 School, de Visser Smits-, 1931, 214 School voor Volwassenen, 1932, 195 School, Vrije, 1934, 180 School Waalsdorperweg, de Vrije, 1948149, 216 School, van Wassenaar Hoff man, 1948/49, 183 School, Werkloozen, Gem. Vak, School, Wilhelmina, School tot opleiding W inkelpersoneel, School voor Zwakzinnigen 1933, 259 School, „Badkapel” Zondag-, 1933, 271 Schoolgebouw Buitenschool, 1933, 277 Schoolgebouw der Ned. Herv. Gem. de Chr. M.U.L.O.-School, Schoolgebouw te Rijswijk, 1934, 166 Schoolgebouwen, warm voed sel in, 1934, 168 Schoolkinderen, 1948/49, 165 Schoolkinderen, voedingstoestanden, Schoolkinderonderzoek, 1950, 137, 149 School- en Kindertuinen, Gem., 1946/47, 248

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 277