ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 271 Biz. Schoterbosch, Schooltuintjes, 1950. 176 63 Schouten, 92 Schoutens, Jacob, Schopman, Adrianus, Schopman, Johannes, Schorer, jhr. G. L„ Schorer, J. W., Schorpioenstraat, Schorsi, Johan, Schotel, J. C„ Schoteldoekshaven, Schotelstraat, Schoutens, Olivier, Schouw, A. J., Schouw, Roelant, 1945, 1945, 288 1932, 172, 110, 1948149, 135, 7950, 107 1948149, 176 7950, 107 1950, 107 Biz. 1946/47, 260 Schoonmaakbedrij f „Cemsto”, Schoonoord, Hofstede, 1941, 181, 183 Schoor, Johanna Elisabeth, 1945, 284 Schoot, E. van der, 1946147, 282 Schop, Johan, 1948/49, 82 (nt. 1) 1941, 135 1941, 135 1934, 172 7937, 204 7939, 278 1945, 208 7933, 132 1944, 189 1941, 184 Schouman, Hans, Schouman, Jannetje, Schouman, Steven, Schout, mr. Dirck 7939, 133, 174, 183, 193 Schout, Heijnrick, 1939, 183 Schout, Michiel Dircxss, 7939, 183 Schouten, Claes Dircxss, 7939, 183 Schouten, Claes Michielsz, 1945, 152 7936, 288 1941, 131 mr. Floris van, 1945, 30, 37, 1946/47, 213, 214 1945. Schoterbosch, de heer, 1945, 34 Schothorst, dr. W. van 1936, 300 Schotte, Anna Maria, 1945, 24 Schotte, P., Schouman, Aart, 1937, Schoolkinderzorg, Schoolpaviljoen 2e Schuyt- straat, 1950, \72 Schoolstraat, 7932, 15, 19, 7933, 32, 1934, 76, 77, 80, 1936, 47, 123, 168, 172, 192, 201, 236, 240, 1938, 44, 54, 77, 90, 108, 7939, 123, 141, 149, 161-163, 182 7935, 172, 1945, 271 Schoolvereniging, Chr., 1950, 180 Schoolvereeniging Tweede Ambachtsschool De la Reyweg, 1934, 184 Schoonenberg, B. H., 1948149, 168 Schoonhoven, Comelis van, 1937, 33, 34 Schouten, geslacht, Schouten, Jacob, Schouten, Michiel Dircksz, 1945, 152 Schouten, weduwe Pieter Willemsz., 1934, mr. Sebastiaen, 1934, 69 Schouten, W., 1938, 248 Schouten, Willem, 1934, 63, 93 Schouten, Willem Jansz., 1934, Schouten (sGeertruid, 1934, 149 7933, 69, 1945, 74, 104, 105 1945, 105 1945, 263 1938, 120

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 278