ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 279 79 Smitswater, Smitz, Joh., 18 77 95 36 36 Smuts, generaal, 114 69 5 75 19 19 Snouckaert van A. C. baron, Snabilié, J., L. F. C., Snel, A. Chr., Snel, G., Snel, ds. H„ Snels, Beatrix, Snouckaert, Jacob, 1935, 12, 13, 15, 29, 35, vlg. Snouckaert, Maerten, 1935, 12—15, vlg. Snouckaert, Martinus, 1935, 35, Snouckaert, Wilhelmina, 1935, 34, Snouckaert, Willem, 1935, 13—15, vlg. Schauburg, 1945, 53 Biz. Smith (leerling), 1932, 161 Smith, sir Cecil Clementi, 1933, 211 Smith, Hobbe, 1932, 107 Smith, Jan, 1945, 106 Smith’s catalogue raisonné, 1931, 1939, 73, 1933. 123 1933, 72 1941, 131 Snoeckert, Jacob, Snoekstraat, Snouck, Adriaen, Snouck, wed. Adriaen, 1945, 207 Snouck, Adriaen Willemsz., 1937, Snouck, Margriet, 1937, Snouck Hurgronje, mr. W. J., 1932, 105, 111, 114, 118, 1939, Smout, Adriaen, Smout, weduwe Adriaen, 1934, Smout, weduwe Adriaen Heynrichz, Smout, C. A., Smout, Hendrik, Smout, Rochus Heynrichsz, 1934, 72, 1946147, 96 Smulders, J., 1946147, 59 (nt. 22) n I, 1932, 205, 1946147, 279 Smytere, mr. Charles de, 1935, 26 Biz. 1941, 100 1933, 268 1948/49, 217 1932, 202 1938, 113 Snels, mr. Cornells, 1938, 111, 113, 114, 134, 152 1938, 113 1931, 228 1944, 208 1934, 93 Snels, mr. Jacob, Snethlage, J. B., Snikker, Wim, Snoe, jhr. Dirick, Snoeck, Cornelis van der, 1941, Snoeck Henkemans, J. R., 1933, 261, 1934, 180, 1938, 241, 1945, 271, 1946147, 241 1934, 82 1931, 64 1945, 207 1934, 1932, 122 1944, 65, 67 Smits, de heer, Smits, Dirk, Smits, erven, Smits, Johan, Smits (Smith), Johannes, 1933, 70 Smits (Smith), Josina, 1933, 70 Smits, Ludolf, 1941, 170 Smits (Smith), Pieter, 1933, 70 Smits, W„ 1933, 249 Smits, Wilhelm, 1940, 152, 153 Smitsbergen, Poulus, 1941, 126 Smitsbergen, wed. Poulus, 1941, 126 1944, 188, 190, 1946147, 111 (nt. 138) Smitz, Joh., 1945, 284 Smolck, Hermina Cornelia, 1950, 1937, 67,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 286