280 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 76 63 1 Sociëteit, college van 9 1941. 133 gerepatrieerden, Sociëteit, Joodsche, colonisation, Soefi-gebouw, Soelen, baron van, Soelen, Maria van, Schauburg 1931, 6, 200, 209, 1932, 170, 1933, 246, 1935, 13 (nt. 1), 35, 152, 1936, 284, 1937, 172, 1939, 280 Snouckaert van Schauburg, 1946147, 268 1931, 233 Snouckaert van W. baron, Soetens, wed. Philip Michielsz, Soetens, Salomon Michielsz, 1945, 127, 129 W. C. baron, Snowden, minister, Snijder van Wissenkerke, mr. dr. F. W. J. G., 1932, 177, 1937, 181, 259, 1945, 259 1936, 300 Sociëteit, Amstel, 1932, Sociëteit de Besognekamer, 1936, 301 de, 1937, Sociëteit ten dienste van 1946147. 279 1938, 250 Sociëteit, Nieuwe of Litte raire, (Witte), 1933, 96, 258, 1934, 160, 174, 1940, 178 Sociëteit, Oranje, 1943, 201 Sociëteit Plaats Royal, 1932, 196 Biz. Sociëteit, Sport, 1935, 157 Sociëteit De Vereeniging, 1937, 183 Society, International Jewish 1939, 309 1934, 167 1933, 69 1937, 41 Soerakarta, Soesoehoenan van, 1939, 301 Soest, Dirck van, 1941, 57, 73, 75, 79, 89, Soest, J. W. A. van, Soest, Louis van, Soest, wed. solliciteur 90 1950, 136 1948149, 201 van, 1941, 1931, 196 1932. 167 1934, 110 Soestdijkscheplein, Soesterbergstraat, Soet, Jan, Soetan Hidyath, A. D„ 1948/49, 213 Soete de Laecken, heer van Hautijn en St. Pietersdam- me, Alexander de, 1942, 55 Soete Naam Jesus Gilde, 1936, 59, 60, 65 (nt. 1), 115, 120, 121 Soetens, Anna, 1945, 101 Soetens, Cornells Michielsz, 1944, 90, 1945, 208 Soetens, Gratiaem Jansz, 1936, 31 Soetens, Izak, 1945, 101 Soetens, Philip Michielsz, 1941. 133, 1945, 98, 100, 102, 110 Snijders, ir. H. W„ Snijders, luitenant-generaal, 1931, 97, 108, 1945, 226, 1950, 163 Soares, Sara, 1939, Sobels, J. M„ 1937, 92, 117, 163 (nt. 2), 168 Sociale belangen, gem. dienst voor, 1946147, 275, 1950, 148 Sociale Zaken, afd. ver zorging, bureau, 1944, 216 Sociëteit, de, 1936, 94, 201, 202, 208, 210, 242, 248, 1944, 103, 104 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 287