ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 283 1934, 88, 90, 30 179, 186, 187, 201, Sprang, A. 7 Spreuger, W., Sprewesteyn, Gherit 18 89 Spreij, J„ Springer, Cornells, 30 46 Biz. 92 van, 1939, 283, 1944, 204 Sprange, Jacob heer van, Springer, mevr, de wed., 1932, 164 Sproncks, Willem Janss., 1934, 1934, Spraeckel, Willem, 1938, 161, 162 van der Duyn 1932, 19, 1934, 64, 1935, Sprangers, Catharina Maria, 1950, 115 Sprank, de, 1943, 32 (nt. 1) Sprenckels, Hendrickje, 1948/49, 121, 123 1944, 216 Biz. Spoeystraet, Spohr, Ludwig, 1940, 140, 167, 183 Spoor, André, 1931, 229, 1932, 177 Spoor, Jacob, 1941, 99 SpoorCarelsen, Cecile, 1934. 174 Spoorlijn Den HaagRotter dam Hofplein electrische, 1939, 304 Spoorman, wed., 1944, 151 Spoors, de heer, 1944, 152 Spoorverbinding Residentie en Hoofdstad, 1945, 283 Spoorwegen, 100-jarig be staan Ned., 1945, 237 Spoorwegpersoneel, gedenk plaat voor omgekomen, 1948149, 208 Spuy, Ary van der, Spijck, Elisabeth, Spijck, Allert Jacobsz 1945. 107, 204 (nt. 1) Spijck, Gerrit van Renoy heer van, 1934, 91 Spijk, mr. Johannes Angelus van der, Spijkermakersstraat, van, 1943, 1938. 248 1932. 123 Springer, Jan L., 1932, 113, 114, 116, 126, 127, 130, 164 Springer, Leonard, A., 1932, 123, 1944, 1950, 1936, 280 van, 1941, 80 1940, 216 Spronsen, Jonge Jan, Spronsen, Willem Janss., 1934, Spruyt, Jacob, 1941, 128 Spui, 1932, 9, 13, 14, 22—26, 31, 32, 34, 1934, 27, 105, 1936, 48, 98, 102, 166—169, 170, 207, 211—220, 222—226, 229, 230, 232—235, 239, 247 (nt. 1), 256, 1937, 18 (nt. 1), 1938, 39, 54, 74, 81, 86, 88, 192, 1939, 114, 117, 120 v.l.g., 1943, 27, 103, 105, 1944, 176 (nt. 1), 177, 178, 188, 189, e.v„ 1946147, 45, 1948149, 70 Spuibrug, 1936, 59, 166, 1939, 183 Spuihofpoort, 1945, 152 Spuikade, 1943, 102 Spuimeesters, 1936, 230, 233, 234 Spuipoort, 1942, 37, 42 Spuistraat, 1932, 9, 11, 1934, 27, 1936, 40, 50, 172, 177, 182, 201, 203, 235, 240, 1938, 39, 40, 43, 53, 58, 59, 67, 79, 81, 82, 94,1939, 148, 152, 154 v.l.g., 1940, 50, 1941, 154, 1946/47, 50, 52 Blz. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 290