ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 292 69 96 63 48 54 22 96 Symons, Simeon, Sijthoff, Cornells, Sijthoff, H. C„ Syer Syerz., Syeren, Adriaen, Syeren, Maerten, Syeren, Pieter, Sylvius, Samuel, Symon Claesz., Symon Cornelisz., Symon Dircksz., Symon Maertensz., Symon Pieterss., 62 54 36 82 83 Syer Heyndrickss, Syer Janss. de Jonge, Biz. Synagoge De Carpentierstraat, 1939, 286 Synagoge, Groote, 1932, 208, 1935, 172, 1946147, 256 Synagoge Nieuwe Molstraat, 1939, 287 Synagoge, Portugeesch-Israë- lietische, 1931, 184 Synagoge Princessegracht, 1939, 26 vlg. Synagogen, diensten in de, 1939, 303 Synagogen der Ned. Israëlie- tische Gemeente, twee hulp-, 1934, 181 Synerts, Alitha, 1941, Synode te Dordt, Provinciale, 1935, Synode, Zuidhollandsche, 1935. 50, Syntgen Gillisdr., 1945, 128 Sypesteyn, Anna van, 1938, 114, 152, 1945147, (nt. 1), 1946147, 217 Sypesteyn, jhr. C. H. C. A. van, 1931, 204, 1932, 130 Sypesteyn, Erick van, 1939, 177, 190, 191, 1942, 55 Sypesteijn, Evert van, 1946147, 217 Sypesteyn, Geertruyt van, 1938, 111, 113, 114, 134, 152 Sypesteyn, de heer van, 1940, 4 Sypesteyn, Johan van, 1938, 114 Sypesteyn, Maerten van, 1938, 112, 114, 152, 1946147, 214, 217 Sijthoff, Albert, 1933, 148—154, 156, 163, 164 Sijthoff, A. W„ 1933, 148, 163, 165, 166 1933, 149 1933, 163—165 Blz. Swieten heer van Calslagen Zwieten en Loenresloot, Boudewyn van, 1938, 122 Swinden, hoogleeraar van, 1943, 214, 218 Switten, Johan van, 1939, 92 Swyeten, Adriaen van, 1934, 120 Swijzer, J. P. C„ 1935, 130 Sybrant Jacobsz., 1934, 62, Syburch, Cornells Jacobsz., 1944, 71 (nt.) Sijburch, Joost Jacobsz., 1946147, 103, 106 (nt. 120) Sijburch, Pieter Joosten, 1946147, 103 Syburgh, Barent van, 1933, 82 Sydenburch, mr. Michiel van, 1934, 1939, 194 1939, 175, 184, 185 1934, 66 1934, 106 1934, 40 1934, 106, 107 Sijl, Willem Cornelisz. van, 1948149. Sijll, mr. Pieter van, 1934, 53, Sylvius, sir Gabriel de, 1944, 19 (nt. 5), 1938, 168, 200 1934, 113 1934, 1934, 1934, 1939, 171 Symon de Wielmaker, 1939, 151 Symons, Cornelis, 1940, Symons, Frangois Marcus, 1941, 137 1933, 140

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 299