ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 294 Biz. Biz. 74 68 95 68 89 9 80 17 43 Telders, mr. J. H„ 7937, 180, 1938, 234 1935, 177 1945, 269 1939. 312 Tekeningen, Haagse, Telchuys, M. J., Tehuis „De Schuilplaats", werkloozen-, te Loosduinen, 1939, 306 1936, 297 Tehuis „Westerlicht”, Tehuis Zonnehoek, Tehuizen, Indische militaire, 1939, 308 Teissier, Jean George, 1933, 85, 94, 106, 107, 121, 1948149, 144—148 Teissier, Jeanne, 1948149, 145, 146, 148, 149 Teixeira, Benjamin, 1936. 262, 263, 1939, 42, Teixeira, Ester Nunes, 1939, Teixeira, familie, Teixeira, Judith, 64 63 1936, 261 1938, 149, 1942, Teixeira de Andrade, Ishac, 1939, 66, Teixeira Henriques, Abraham, 1939, Teixaira de Mattos, L. F„ 1948149, 37, (nt. 6) Tekenacademie, Haagse, 1948149, 132 1950, 147 1945. 270, 1946147, 250 1939. 13 1933, 107 Telders, mej. G. C„ 1931, 204, 1932, 42 Tehuis „Toevlucht”, Tehuis voor vrouwen West- einde, 1931, 218, 1939, 292 Tehuis Huis ten Vijver, 1937, 186 Tehuis voor werkende jonge vrouwen en meisjes, 1939, 312 Tehuis voor werkloozen, 1934, 182 1933. 271 1931, 219 Tengneghel, Claes, Tenhaeff, prof. dr. N. B„ 1939, 307, 1944, 216, 1945, 275, 1946147, Teniers, David, 1933, 65, 1942, 21, 25, 1944, 31 (nt. 2) Tenkink, mr. J. C„ 1946147, 259 Telders, mr., Telders, mr. C„ Telefoon, gemeente, Telefoon Rotterdam, Telefoonbedrijf, Telefooncellen, publieke, 1932, 201, 1933, 262 Telefoondienst, Haagsche, 1932, 192 Telegraaf en Telephoon, bij postkantoor, 1934, 170 Tellinckhuijse, mr. Hendrick, 1948149, 64 Temminck, Everardus, 1933, 77, 82—84 Tempel, Grietje van den, 1932, 40 (nt. 3), 50 Tempelieren, de Goede, 1933, 256 Tempelieren, 49e Intern, zit ting der Intern, orde der Goede, 1934, 178 Temperley, A. C„ 1942, Tempesta, graveur, 1942, 15, Temple, William, 1948149, Tendenhout, 1941, 146, 149, 152, 154, 160, 162, 167, 168, 1950, 25 e.v. Tendenhout, Adriaan Maartsz., 1950, 40, 87, 89, Tendenhout, Lenart Joostensz., 1950, 40, 85, Tengeler, C., 1941, 136 Tengeler, vrouwe Johanna, 1941, 113 1943, 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 301