ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 301 Biz. Biz. 18 d.. 67 22 27 13 4 7 78 1942. 78 54 73 54 76 53 Tour, Maria de la, Tour, Sallier de la, 12 69 Torres Bodet, dr. J., Toscanini, dirigent, Tott, Ake, Toulon, mr. Torenwachters, Torley Duwel, mr. Toulon, mr. Tonnet, J. J. C„ Toom, A. v. d., Toom Jzn, A. v. Toornstraet, 1934, 51, 55, 60, Toonvliet, mej. G., Toorop, Charley, Toneelgezelschap Haagsche comedie, 1948149, 178 Toneelstuk De Dag des Oor deels, 1938, 246 Toneelverbond, Kon. Vlaams, 1948149, 189 Toneelvereeniging Ado, Dilettanten-, 1933, 273 Tongeren, Abraham v., 1939, 199 Tongeren, mr. Johan van, 1937, 74, 75, 1942, 17, Tongerloo, de boeken van, 1938, 233 1938, 237 1950, 180 1945, 227 61 1933, 268 1932, 10, 174, 1944, 206 Toorop, Jan, 1931, 212, 216, 1932, 107 Toorop-monument, 1938, 230, 237 Top, ds. M. J„ 1948/49, 182 Topografische atlas, historische, 1940, Topografische dienst, gebouw, 1946147, Torck, vrijheer van Rosen- daal, heer van Duvenvoor- de, Petkum, Aarsselo, Voor schoten, Veur, etc., Assue- rus Jan, 1943, 151 (nt. 1), 177 Torck van Rosendaal, Henriette, 1943, 150 vlg. Torenburch, Ariaen van, 1942, 53, 1945, Torenburch, Claes van, 1942, 53, 1945, Torenburch, Joncfrou Hilde- gont van, 1942, Torenburch, Katrijn van, 1942, 53, 1945, 54 Torenburch, Lysbet v., 1945, 54 Torengarage, 1932, 185, 193195 Torenstraat, 1932, 18 (nt. 1), 1936, 47, 143, 172, 189, 190, 191, 201, 236, 238,240, 249, 1938, 42, 46, 48 (nt. 1), 108, 109, 1939, 150, 161, 163 1936, 237 C. L., 1950, 170 1934, 120 1944, 205 1931, 190 Torre, Jaques de la, Torre, Agni van der, Torres, David, Torres, David Nunes, 1939, 46, 47, 54, 55, 62, 66, 1950, 179 1938, 238 1933, 21, Lode wijk van, 1946147, 13, e.v. Martinus van, 1946/47, Toulon van der Kooy, mr. L. J. van, 1946147, Toulouse, Guillaume de, 1933, Tour, gebr. de la, 1933, Tour, Johan Herault de la, 1933. 70, 1941, 131 1941, 131 1933, 211 Tour, Anna Catharina Elisa beth baronesse du, Tour, Jacob Adriaen baron du, 1942, Tour, baronesse van Hemme mo, Susanna du, 1939, Tour van Warmenhuysen, Anna Catharina Elisabeth, 1942, 75,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 308