23 Dr. H. Cannegieter. 1939, 16. Joris de Caullery. 1942, 14. Thomas Cletcher de J. 1932, 39. Corneille de la Haye. 1938, 7. Fr. Craneveld. 1938, 23. Marie Alexandrine Deel, echtgenote van J. A. Tinne. 1941, 42. Mr. A. Deketh. 1930, 14. A. van Delden. 1932, 113. P. Doorn. 1932, 128. Francois Dunkler. 1940, 176. Jan de Oude van Egmond. 1942, t.t. Mr. G. B. Emants. 1930, 22. Dr. H. E. van Gelder, 1930, 86. Jacq. de Gheyn III. 1942, 12. Mr. Jacob Gilles. 1933, 24. Mr. S. Gratama. 1930, 74. Dr. C. Hofstede de Groot. 1930, 74; 1931, 1. P. C. G. Guyot. 1930, 16. L. J. J. Hageraats. 1930, 54. Anna Hoeufft. 1932, 39. Caroline van Hogendorpvan Haren. 1943, 143. REGISTER DER PORTRETTEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 30