ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 304 Biz. Ubrumstraat (L), 36 94 46 57 1934. 182 Ullmann, Hery, Ulloa, dr. Alberto, Umbgrove, P. G., Unesco commissie, Tijssens, mr. H. J. M., Tytgen, Claesdr., U Ubbens, dr. L. B., Ubink, Jan, 1944, 211, 1950. 180 Tyman Dirickz, 1934, 68, 1937, Tymstra, F., 1945, 248 Typografenbond, Alg. Ned., 1945. 243 1945. 281 1934, 35 Uddelstraat, Uhl, J. H„ Uilenboomen, de, Uiterste Gracht, Uiterste Poort, Uiterwijk, mr. C„ Uitgeestplein, Uittenbogaert, Daniël, Uiverbemanning, Ulff, Marcus van der, Ulft, Catharina van, 1931, 14, Ulft, Joannes van, 1931, Ulft, Maria Theresia van, 1931, 15 Ulft, Petrus van, 1931, 15 Ulft, Petrus Carolus van, 1931, 15 1936, 273 1945, 227 1941, nationale, 1950, 179 1944, 215 Tuyn, J. A., Tuyn, J. M. van der, Tuyn, mgr. v. d., Tuyning, Catharina, Tuyning, Simon, Twee Steden Palace, Tweede Kamer, Twent, J. A., Twent van Raaphorst, A„ 1944, 167 Tydeman, vice-admiraal G. F., 1939, 288, 1945, 224 Tijdingzaal, 1933, 155 Tyelman van Dulcken, mr., 1945, Blz. 1931, 196, 1934, 159 1931, 196 1932, 154 1944, 195, 196 1936, 215, 255 1936, 255 1936. 293 1933, 244 1941, 17 1935, 176 1939, 191 15 14 Turnball de Mikker, W. P., 1936, 277 Turnbond, ’s-Gravenhaagsche, 1932. 198 Tutein Nolthenius, R. P. J„ 1934, 163 Tuyll v. Serooskerken, mr. A. M. baron van, 1946147, 253 Tuyll v. Serooskerken, G. E. baron van, 1945, Tuyll v. Serooskerken, M. van, 1944, 212 Tuyll van Serooskerken, Heer van Popjesberg, Hieronimus, van, 1945, 23, 1946/47, 206, 207 1931, 222 1939, 300 1946147, 254 1945, 34 1945, 34 1932, 209 1946/47, 257 1933, 134 Unger, A. H., Unger, kapitein ter zee, 1933, 229 Unger, W. S„ 1950, 139 Unie van Bellamyanen, Ned., 1936, 299 Unie, Christ.-Historische, 1935, 158 Unie, Interparlementaire, 1933, 173, 189, 217, 223 Unie, nationale vrouwendag Chr. Historische, 1934, 170 Union, American League of Nations, 1932, 201 Union Internationale des villes et pouvoirs locaux, Bureau Permanent de 1’, 1948/49, 213

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 311