ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 307 Biz. 50 52 95 66 69 29 70 95 Veensloot, Veenstraet, Veentge, 't, 37 37 46 65 73 Veillaume, Thomas, Velani, Luigi, Velasquez, Veld, J. in ’t, Veenwei, Veer, Delftsche, Veer, Groote, Veen, Sijmon van, Veen, ds. J. D. van 1934, 179 Vegte, ir. W. L. Z. van der, 1946147, 268 70 Veenpolder, Haagse, 1950. 34, 44, 45, 64 Veenpolder, Wassenaarse, 1950, 1939. 238, 1950. 1934. 71, 1939. 216 Veentje, Kleine, 1942, 88, 89, 93 (nt. 1), 1944. 36, 46 (nt. 1), 47, 49, 50, 51, 56, 58—63, 69, 71, 73, 85, 94, 1950. Veenwatering, 1939, 213, 232, 1940. 41, 1942, 95, 1944, 66 (nt.), 197, 1946147, 96, 1950. 65, Veenweg, 1938, 79, 80, 98—102 Vegt, J. v. d., Vegt, ir. W. van der, 1932, 180, 1946147, 270 Vegte, mr. H. van der, Veillaume, Nicolaas, Veillaume, Simon, 1944, 6, 7, 29 1944. 7, 29 1939, 299 1942, 3 1944, 203 Veen, dr. J. M. van, 194811949, 211 1946147, 232 der, 1945, 273 Veen Vonk, A. van der, 1936, 293, 1945, 282 Veenendaalkade, 1933, 244 Veenestraat, 1931, 65, 1932, 6, 1934. 27, 1936, 156, 164, 165, 168, 169, 172, 182, 235, 238, 240, 1938, 77, 78, 100, 108, 227, 1939, 124, 142, 148, 161, 165, 166, 168, 169, 179, 187, 188 (nt.) 1940, Veenkade, 1931, 63 (nt. 3), 1944, 188 Veenmolen, de Nieuwe, 1948149. Veenmolen, de Oude, 1948149, Veenpolder, 1938, 226, 227, 1939, 115, 163, 164, 180, 202, 203, 1948'49. 35 vlg., 1950, Biz. 1950, 70, 71 1944, 132 1944, 135 Veer, Kleine, 1944, 122, 135, 140 Veer, Leidsche, 1944, 137 Veer, mr. Anthony de, 1937, 62, 66, 79, 1939, 96, 111 Veer, E. Th. de, 1939, 292 Veer, Quintijn de, 1944, 123, 124—127, 136, 139, 156 Veeren, Haagsche, 1944, 132 Veeze, dr. B. J., 1933, 245 Vechten, 1934, 5 (nt. 1) Vechtpartij tusschen fascisten en communisten, 1933, 267 Vegelin van Claerbergen, Philips Frederik, 1941, 32 Vegt, ir. A. H. W. van der, 1945, 270 1944, 167 Veiga, Abenacar, 1939, Veiga, Jahacob Abenacar, 1939, 39, 41, 46, 69, 78— 80, Veiga, Moseh Abenacar, 1939, 64, Veiga, Moseh de Jahacob Abenacar, 1939, Veiligheidslaan K.N.A.C., 1934, 182 1944,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 314