ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 308 Biz. Veraart, J. A„ 61 1934. 185 Veld, M. in't, Veldartillerie, Velde, A. van de, 11 17 Velden, P. A. van de, Velders, Joanna, Veldhorst, Dirk Willem, 1944, 158, 1948149, 76, Veldkamp, ds., Veldkamp, de heer, 1 15 Verbagh, J. H., Verbeeck, Cors, Verbeek, ir. A. D. R., 1948/49. 169 1933. 82, 110 1938, 164 Velpschestraat, Velse, prof. C. H., Velse, Sophia, Veltcamp, organist, Veluanus, Johannes Anastasius, Veluweplein, Vely, Johan, Velzen, A. van, Velzen, dr. C. H. van, Ven, Gaedert van, Ven, D. J. van der, Ven, G. van der, Ven, I. A. van der, Ven, J. H. van der, Ven, procureur van der, 1933, 70, 71 80 1945. 290 1938, 198 Velosinos, Ishac Andrade, 1939. 68 1931, 196 1943, 208 1943. 210 1948149. 94 Vendome, commandant, 1948149, 127 Venekamp, koekwinkel, 1931, 51 1932, 195 1931, 124 1936, 305 1948149. 122 1931, 197 1939, 197 1945, 224 1941, 1943, 1932, 189 1933, 69 1941, 117 1934, 179 Venizelos, minister, Venne, Roelof van de, 1946147, 231 Venne, Adriaen van der, 1942. 21 Vennecool, J., 1938, 154 Vennen, Adriaen van de, 1932, 124 Vennootschap, de Rentekas, 1937, 178 Veraart, A. W. M. J., 1948149, 173 1932. 172, 1950, 138 1941, 137 1934. 87 Biz. 1950, 148 1937, 188 1933, 95, 1942, 18, 23, 26, 27, 1940, 40 (nt. 1) Velde, Adriaen Hugosz vande, 1934. 40, 41, 44, 45, 114, 1939, 85, 1950, 38^41 Velde, Anna Huygendr. v. d., 1939, 128, 166, 185 Velde, Esajas van de, 1942, 18 Velde, Guilliam van de, 1938, 141 Velde, de heer v. d., 1932, 95 Velde, Pieter van de, 1946147, 215 Velde, Adriaan van der, 1944, 31 (nt. 1), 1950, 84 86—89 1937, 1931, Verbeek, A. J., Verbeek, Salomon, Verberne, dr. L. G. J., 1932, 171, 1943, 139, 1944, 203 Verbies geb. Alblas, wed., 1945, 60, Verbod van B. en W., 1934, 170 Verbond, Algemeen Neder- landsch, 1932. 186, 1939, 293 Verbond, Nat. Jongeren, 1939, 309 Verbond van Nationalisten, Clubhuis, 1934, 167 Verbond van Oranje-vereeni- gingen, federatief, Venema, ds., Venezuela, Venezuela, legatie, Venhuizen, grondgebied, 1950, 76, 77 1931, 169

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 315