ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 309 Biz. 72 1932, 195 42 85 en 4 1934, 170 74 Vercken, Jannetgen Dircksdr., Verburch, juffrouw, Verburgt, dr. mr. 1934, 108 Verdenius, Th. A., 1945, 225, 231 1934. 157 1932, 166 1932, 161 1950, 170 Verdistraat, Verdonk, Pieter, Verdonk, W. F„ Verdrag van Brussel, Verdrag 1865, consulair, 1931, 147 Verdrag, Duitsch-Poolsche, 1931, 218 Verbraeck, dr. A. A. A., 1934, 166, 1943, 71, Verbroek, mr. J. D., 1938, 254, 1939, 293 Verbrugge, H. C„ 1932, 122 Verbrugge, Jan, 1945, 113 Verbrugge, Kasparus Petrus, 1945, 1945, 113 Verbrugge, Willem, Verburch, zie Burch, van der, 1944, 1938, 140 J. W„ 1948149, 94 Biz. Vereniging, Algem. Coöpera tieve Woningbouw, 1936, 296 Vereniging „De Ambachts school", 1934, 165, 180 Vereniging Amsterdamsche Garage-Mij, Ned., Vereniging Armenzorg, 1932, 193, 1934, 183, 1945, 259 Vereniging, Artsen-Geheel- onthouders, 1939, 309 Vereniging „Arti Industriae”, Nederl., 1935, 177 Vereniging B.T.C., voetbal-, 1948149, 213 Vereniging behartiging belan gen jonge meisjes, Ned., 1937, 179 Vereniging tot beoefening van de geschiedenis van 's-Gra- venhage, 1940, Vereniging bestrijding tand bederf, Ned., 1937, 177 Vereniging bestrijding der tuberculose, Ned. Centrale, 1931, 226 Vereniging tot bevordering van de kennis der antieke beschaving, 1932, 159 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenver keer, 1939, 297, 298 Vereniging Binders in Bloemenwinkels, Vereniging, Bloemisten, 1936. 307, 1945, 257 Vereniging Boeatan, 1931, 221 Vereniging, Boekhandelaars-, 1935, 156 Vereniging „Bouwkunst en Vriendschap", 1932, 161 Vereniging, Buitenlandsche Pers, 1939, 302 Verdrag, Haagsche, 1933, 189, 199 Verduisteringsproef, 1939. 2&7, 304, 1945, 240 Verdun, C. de, 1932, 66, 1950, 126 Verdun, Pieter de, 1950, 126 Verduyn, jonckvrouw, 1934, 57 Verduyn, Joost Willemsz., 1934. Vereniging A.D.O., voetbal-, 1946147, 255 Vereniging „Adviesbureau voor moeilijke kinderen", Chr„ 1933, 259 Vereniging tot afschaffing al coholische dranken, 1945, 272

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 316