ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 310 1933, 261 1950, 159 I I Biz. Vereniging E.N.O., clubhuis van de Ned. Herv. jongens, 1934, 184, 1950, 173 Vereniging „Eigen Hulp", Coöp. Winkel, 1931, 222, 1939, 296, 1948149, 205 Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, Dames, 1937, 180 1943, 233 1934, 177 Vereniging, Haagsche Chris telijke Oratorium, 1936, 303 Vereniging van Haagsche dag bladdirecteuren, „De Haag sche Kring", 1946147, 254 Vereniging, Haagsche Chr. Esperanto, 1932, 208 Blz. Vereniging „Bijbel en Oranje”, 1933, 270, 1935, 173 Vereniging Cecilia, Kon. Zang-, 1932, 180, 1940, 137 Vereniging Het Centraal Bu reau, Nationale Coöpera tieve aan- en verkoop, 1950, 173 Vereniging van Christelijke Jonge Mannen, 1931, 224, 1932, 187, 188, 1933, 273 Vereniging Chr. Werklieden, 7932, 205 Vereniging, clubgebouw der Nieuwe ’s-Gravenhaagsche Ijs-, 7933, 270 Vereniging „Comoedia", Tooneel en Amusements, 7936, 302 Vereniging in zake contingen- teringsbezwaren, 7933, 260 Vereniging Crescendo, mannen zang-, 1946147, 280 Vereniging Het Dames Lees museum, 1935, 164 Vereniging „Dat de broeder lijke liefde blijve1933, 274 Vereniging „Die Haghe”, 7932, 187, 7936, 298, 306, 1937, 182, 183, 188, 1938, 235, 237, 240, 242, 244, 250, 252, 7939, 295, 1940, 1 vlg„ 1945, 228, 255, 1950. 1 e.v. Vereniging „Dient den Heer”, Chr. gem. zang, Vereniging „Donar", gymnastiek, Vereniging E.H.B.O. Ned., 1948149, 205 Vereniging Euterpe, Vereniging, Eeuwfeest St. Vincentius, 1946147, 275 Vereniging Excelsior, Kon. Zang, 7932, 174, 205, 208, 7933, 237 Vereniging voor fabrieks- en handwerknijverheid, 1932, 93 Vereniging Gemeenschappe lijk Eigendom, 1932, 195 Vereniging van Gemeenten, Internationale, 1936, 297 Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging, wijkge- bouw der, 7933, 270 Vereniging, ’s-Gravenhaag sche Tuinbouw-, 1935, 160 Vereniging, 's-Gravenhaagsche Windhonden Ren-, 1933, 260 Vereniging Het Groene Kruis, 7932, 196 Vereniging Haagsch Gemengd koor, 1935, 175 Vereniging, Haagsche Ama- teur-Fotografen, 7933, 257 Vereniging, Haagsche Blinden-,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 317