ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 311 1935. 164 1950, 174 Vereniging voor jongeren, Algemene Middenstands-. 1934, 180 Blz. Vereniging „Jong Holland", clubgebouw van de Jeugd, 1933. 273 Arbeid, 1936, 295 Vereniging van Kunstnijver heid, Haagsche, 1932, 144 Vereniging Leraren en Onder wijzers, Haagsche afdeling, 1934, 168 Vereniging Leiders van open bare diensten en instellingen voor sociale zorg, 1950, 166 Vereniging Licht Liefde Leven, 1936, 307 Vereniging voor Luchtbe scherming, 1939, 292, 1945, 233 Blz. Vereniging, Haagsche Jeugd herberg, 1932, 209 Vereniging van Haagsche Museumvrienden, 1936, 297 Vereniging, Haagsche naai- 1939, 308 Vereniging, Kon. Ned. Politiehonden, Vereniging Kunst na Vereniging St.Josephs Gezellen, 1932, 183 Vereniging Juliana-Kinderbe- waarplaatsen, 1933, 265 Vereniging Juweliers, Goud en Zilversmeden, Ned., 1936, 303 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde, 1935, 176 Vereniging voor Kamer muziek, 1938, 233, 1943, 233 Vereniging Katholiek 's-Gravenhage, Vereniging Kindervoeding, 1935. 177 Verenigingen, Kon. Ned. Bond van Christelijke Zang- en Oratorium-, 1937, 182 Vereniging, Kon. Nat. Zang-, 1938, 248 werk Vereniging, Haagsche Studenten-, 1935.177,1945, 245 Vereniging van H.T.M.-per- soneel, Ontwikkelings- en Ontspannings, 1945, 259 Vereniging, Haagsche Voet bal- 1932, 209, 1934, 165, 179 Vereniging Hachmosas Kallo, 1931, 238 Vereniging H.B.S., voetbal-, 1946147, 27 S Vereniging, Hindia-, 1933, 274, 1934, 169 Vereniging van Hoger en Middelbaar Personeel bij de Post, 1948/49, 214 Vereniging van Huis- en Ta felbedienden, 1932, 205 Vereniging van Huisvrouwen, Ned., 1945, 221 Vereniging Hulp in het Huis houden, 1932, 194 Vereniging „Hulp in Nood", Joodsche, 1932, 172, 192 Vereniging „Hulp in Nood", Liefdadigheids, 1934, 183 Vereniging „De Indische Sociëteit”, 1939, 291 Vereniging Indisch Volks leven, 1934, 173,181 Vereniging, Internationale Vrouwen, 1939, 290 Vereniging van Israëlietische Oud-weezen, 1933, 264 Vereniging Joan Blaeu, 1939, 291

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 318