ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 313 Biz. 1945. 242 1934. 180 Vereniging Philatelies, Internationale, Vereniging, Pluimvee, Vereniging voor Paedagogiek, 1939, 313 1939, 311 1933. 266 Vereniging Pniël, wijk, 1935, \77 Vereniging „De Princevlag", 1937, 191 Vereniging „Prins Bernhard”, Oranje, 1937, 192 Vereniging „Pro Juventute”, 1939, 289, 1948149, 196 Vereniging Protestantsch Nederland, 1934, 172 Vereniging „Quick", voetbal-, 1937, 180, 190, 1946147, 268 Vereniging van Raden van Arbeid, 1932, 177 Vereniging de Reddings- medaille, 1933, 272 Vereniging Rembrandt, 1933, 108 Vereniging voor rhythmische gymnastiek, 1939, 297 Vereniging, Rienstra’s Reis-, 1935, 177 Vereniging van slagerszoons „Jong Den Haag", Blz. Vereniging, Sociëteit van de Haagsche Studenten, 1933, 273 Vereniging „De Sophia- Stichting”, 1932, 173 Vereniging Sparta V.C.S., voetbal- en gymnastiek, 1948149, 213 Vereniging „Tavenu", Harmonie, 1946147, 276 Vereniging voor T. B. C.-be- strijding, consultatie-bureau, van de ’s-Gravenhaagse, 1948149. 209 Vereniging Tehuis voor On- behuisden, 1938, 233 Vereniging, Theosofische, 1936, 306, 1938. 233, 1948149, 176 Vereniging „Timotheus”, Zondagschool, 1936, 301 Vereniging, Tijmstra’s Nieuwe School-, 1935, 158 Vereniging Veilig Verkeer, 1934, 185, 1945, 230 Vereniging tot verbetering der woningen v. d. arb. klasse, 1931, 204 Vereniging ter veredeling van het ambacht, 1948149, 191 Vereniging „De Volharding”, Coöperatieve, 1933, 260, 1946147, 270 Vereniging „Volharding leidt tot het doel", zangconcours Chr. Gemengde Zang-, 1946147, 275 Vereniging voor Volkenbond en Vrede, 1931, 170, 217, 219, 1932, 197, 1933, 254, 258 Vereniging Volkshuisvesting, Fransche, 1937, 186 Vereniging, Volkstuin, 1936, 289 Vereniging „Rjucht en Slucht", Friesche, Vereniging „Schilderskwar- tier”, heerenkappers-wijk-, 1933, 275 Vereniging Schomer Israël, 1939, 311 Vereniging „School voor Volwassenen", 1932, 174 Vereniging dr. Schroeder van der Kolk, 1945, 231, 250, 1950. 162 Vereniging S.I.M.A.V.I., 1933, 255

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 320