ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 315 Biz. 95 89 73 1935, 34 20 13 94 9 65 Vermaat, H. C., 51 59 1942, Varik i, 1950, 143 1950, 108 1941. Ill 1934, 170 1934, 174 1945, 259 1941, 183 1933, 242 1935, 165 1935, 162 1936, 154 1935, 121 1940, 1939. 268, 1943, 91, 1950, 1934, 171, 1945, 285 1946147, 242 Vermey, Jan, Vermey, Otto Jacobsz, Vermije, Jacob, Verne, Jules, Vernet de la Vallee, Henri du, Vernide, Jacob Hendrik, 1945. Verniers van der Loef, A. J., 1941, Veronese, Paolo, 1942, 18, 19, 21, 1933, 1945, 232 Vermeer, Jan, Vermeer, schilder, 1942, 3, 26, Vermeeren heer van Muyl- kercken, mr. Johan, 1945, Vermeulen, Catharina, 1948149, 121, 124, 125 Vermeulen, E„ 1944, 203 Vermeulen, F„ 1935, 4143, 1939, 285, 1944, 209 Vermeulen, F. A. J„ 1931, 228, 1933, 9, 1934, 164 Vermeulen, de heer, 1940, 68, 146, 169, 170, 179, 214, 215 Vermeulen, H. C. A., 1946147, 268 Vermeulen, Jacoba Catha rina, Vermeulen, Leonard, Vermeulen, mr. L. B. J„ 1948149, 199 Verschuer, de heer, Verschuer, mr. W. A. baron van, 1932, 96 Verschuring, Hendrik, 1942, 27 Verschuur, mr. dr. T. J., 1946147, 255 Verschuur, oud-minister, 1935, 174 Verschuur, Wolf Diderich baron van, Verseyden van de heer, Verspronckstraat, Verspyck, jhr. P. H., 1946147, 276, Verspyck Mijnssen, mr. J. A. G., Versteeg, H. J., Versteege, Hendrik, Vermakelijkheden, Vernatti, Anthony, 1944, 19 (nt. 5) Vernatti, Suzanna, 1944, 19 (nt. 5) Vermeer, A. J. A., 1931, 223, 1935, 151, 1936. 292 1935, 98, 108 34 Verploegh, dr. H., Verschoor, A. K. L„ 1934, 162, 1945, 271 Verschoor, H. E„ 1944, 203, 207 Verschoor en Zoon, boekbinderij, 1939, 290 Verschoor-van Egmond, de heer en mevr. C. F., 1946147. 278 1940, 112 Blz. Vermeulen, Martinus, 1941, 137 Vermey Willemss, Jacob, 1934, 30, 106 1934, 35 1945, 115 1945, 115 1932, Verlaer Heer van Jaersvelt, Jan van, 1938, 144 Verleek, Joost Willemsz., 1934, Verleden, Jasper Dircasz., 1934, Verlichting, Kwikdamp- lampen, Verlichting, Natrium, Verlichters, Vermaas, de heer, Vermaas, J., Vermaas, J. C„

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 322