ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 321 64 25 Voltaire's Semiramis, Volto Santo, het, Vos, Jan, Vos, Juriaan, Vos, Margot, Vos, B. de, Vos, de heer de, Vos, Jan C. de, Biz. 1931, 172 1936, 63, Vondel, 1937, 86, 109, 1938, 230, 1950. 157 1939. 102 1950. 39 1931, 197 1945, 251 1933, 54 Voorhoeve en Co, firma C. Th., Voorhof, het, Voorhout, 1931, 35, 1932, 4, 11—13, 1934, 26, 27, 119, 122, 124, 125, 133, 145, 1935. 5, 1936. 47, 159, 187, 195—197, 207, 210, 235, 239, 254, 256, 257, 1937. 23, 24, 26, 27, 29, 32, 55, 79, 1938, 14, 36, 50 (nt. 1), 51, 54, 57, 226, 1939. 26, 31, 41, 130—133, 151, 164, 183 —185, 206 (nt. 4), 219, 220, 250, 1940, 50, 1943. 31, 39, 63, 66, 78 (nt. vlg.), 1946)47, 45, 46, 1950, 5, 134 Voorhout, Lange, 1944, 137, 151 Voorlinden, landgoed, 1939,258, (nt. V),1942, 167, 1950, 176 1931, 222, 1935. 168, 1945, 289 Voort, kleinzoon Adriaan Maartsz. van der, Voorthuisenstraat, Voorthuysen, J. J. van, 1948149, 189 Vooys, C. G. N. de, 1931. 213 Vormer, boekhandel G., 1945, 236 Vorrink, Joh., 1932, 165 Vorstelijk huis, besparing ben zine door het, 1945, 238 Vos, vice-admiraal A., 1945, 246 Vos, Baernt Heynrichsz., 1934, 96 1934, 127 1948)49, 96 1931, 212 1939, 36 1940, 147 1932, 173, 194, 1933, 154 Biz. Voorpoort, de, 7933, 31, 71, 7936, 87, 160 Voorschoten, 1934, 4, 1942, 166, 168, 170, 171, 174, 175, 178, 184 (nt.), 1948149, 14, 7950, 76, 77 (nt. 57) Voorst, Transisilianus Adol phus van, 1941, 24, Voorst, vrouwe F. C. E. van, 1945, 28 Voorst Vader, ir. P. J., 1934, 169 Voorst tot Voorst, H. F. M. baron van, 1946147, 262 Voorst tot Voorst, J. J. G. baron van, 1938, 238 Voorst tot Voorst, W. C. J. J. baron van, 1948149, 186 Voorsteegh, ds. I., 1931, 229, 7935, 159, 7950, 160 Voort, J. A. H. de, Voogt, Jacob de, Voogt, wijnkooper de, 1939, 82 Voorburch, Jan Janss, 1934, 148 Voorburg, 1934, 146, 148, 7936, 95, 7939, 183, 193, 205, 240, 269, 1942, 166, 168, 177, 179, 186, 187, 7943, 31, 34, 72, 73, 107, 1948149, 36, 39, 192 Voorburg, hoefslag van, 7950, 95 Voorburgh, Jacob, 1941, 169, 173 Voorburgsche archivalia, 7944, 219 Voorburgstraatje, 1936, 256, 257 Voorde, Urbain van de, 7935, 154

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 328